Hyppää sisältöön

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i december 2014

Utgivningsdatum 11.12.2014 8.28 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 14.51
Pressmeddelande

128/2014, STS/PNy

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i december 2014, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i oktober 2014 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,08

Bulgarien

0,69

Tjeckien

0,35

Danmark                    

0,30

Kroatien       

1,14

Litauen

0,19

Ungern

1,91

Polen

2,07

Rumänien

2,40

Sverige

0,40

Storbritannien

0,56

 

                           

TMD