Hyppää sisältöön

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i april 2010

Utgivningsdatum 15.4.2010 15.59 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 14.37
Pressmeddelande

67/2010, RAS/SK

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta då enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När tullskuld uppstår i april 2010, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i februari 2010 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet 

 0,66 %

Bulgarien

 4,27 %

Tjeckien

 1,52 %

Danmark

 1,39 %

Estland

 2,12 %

Lettland

 3,16 %

Litauen

 2,24 %

Ungern

 6,59 %

Polen

 4,17 %

Rumänien

 6,93 %

Sverige

 0,48 %

Storbritannien

 0,63 %

TMD