Hyppää sisältöön

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i februari 2011

Utgivningsdatum 11.2.2011 14.43 | Publicerad på svenska 17.1.2017 kl. 14.56
Pressmeddelande

17/2011, RAS/MSR

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i februari 2011, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i december 2010 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet 

1,02 %

Bulgarien

3,93 %

Tjeckien

1,22 %

Danmark

1,21 %

Lettland

0,83 %

Litauen

1,56 %

Ungern

6,17 %

Polen

3,92 %

Rumänien

6,00 %

Sverige

1,86 %

Storbritannien

0,75 %

TMD