Hyppää sisältöön

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i juli 2015

Utgivningsdatum 13.7.2015 16.19 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 13.28
Pressmeddelande

61/2015, AP/STT

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i juli 2015, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i maj 2015 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet               

-0,01

Bulgarien

 0,55

Tjeckien

 0,31

Danmark                                                

-0,18

Kroatien      

 0,96

Ungern

 1,42

Polen

 1,67

Rumänien

 1,12

Sverige

-0,21

Storbritannien

 0,57

TMD