Hyppää sisältöön

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i juli 2013

Utgivningsdatum 11.7.2013 12.30 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 9.45
Pressmeddelande

86/2013, PNy/STT

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i juli 2013, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i maj 2013 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet

0,20

Bulgarien

1,21

Tjeckien

0,46

Danmark

0,24

Kroatien

1,14

Lettland

0,41

Litauen

0,74

Ungern

4,71

Polen

2,86

Rumänien

3,83

Sverige

1,20

Storbritannien

0,51

TMD