Hyppää sisältöön

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen - tullskuld som uppstår i augusti 2015

Utgivningsdatum 6.8.2015 16.56 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 14.42
Pressmeddelande

66/2015, AP/PNy

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i augusti 2015, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i juni 2015 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet               

-0,01

Bulgarien

 0,54

Tjeckien

 0,31

Danmark                                                

-0,20

Kroatien      

 0,94

Ungern

 1,57

Polen

 1,70

Rumänien

 1,03

Sverige

-0,23

Storbritannien

 0,57

TMD