Hyppää sisältöön

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i augusti 2013

Utgivningsdatum 8.8.2013 12.57 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 10.08
Pressmeddelande

105/2013, PNy/AP

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i augusti 2013, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i juni 2013 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen är:

Euroområdet                 

0,21

Bulgarien

1,20

Tjeckien

0,46

Danmark

0,26

Kroatien

1,71

Lettland

0,39

Litauen

0,73

Ungern

4,48

Polen

2,69

Rumänien

4,20

Sverige

1,22

Storbritannien

0,51

TMD