Hyppää sisältöön

Kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen – tullskuld som uppstår i augusti 2012

Utgivningsdatum 9.8.2012 16.53 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 16.39
Pressmeddelande

103/2012, RAS/SK

När en tullskuld uppstått för förädlingsprodukter eller importvaror under förfarandet för aktiv förädling eller temporär import, uppbärs kompensationsränta enligt artikel 519 i tillämpningskodexen.

När en tullskuld uppstår i augusti 2012, utgörs kompensationsräntan under hela räntetiden av den penningmarknadsränta för tre månader som Europeiska centralbanken tillämpat i juni 2012 i den medlemsstat där den första av de processer eller användningar som avses i tillståndet ägde rum eller borde ha ägt rum.

Den tillämpliga räntesatsen:

Euroområdet

0,66 %

Bulgarien

2,45 %

Tjeckien

1,21 %

Danmark

0,62 %

Lettland

0,90 %

Litauen

1,20 %

Ungern

 ─ *

Polen

5,12 %

Rumänien

5,10 %

Sverige

2,14 %

Storbritannien

0,95 %

* data finns inte/är inte tillämpningsbara

TMD