Hyppää sisältöön

Soveltamisasetuksen 519 artiklan hyvityskorko - elokuussa 2012 syntyvä tullivelka

Julkaisuajankohta 9.8.2012 16.53
Tiedote

103/2012, RAS/SK

Kun jalostetuista tuotteista tai tuontitavaroista on sisäisessä jalostusmenettelyssä tai väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä syntynyt tullivelka, siitä kannetaan hyvityskorko soveltamisasetuksen 519 artiklan mukaisesti.

Kun tullivelka on syntynyt elokuussa 2012, hyvityskorkona sovelletaan koko korkoajan sitä kolmen kuukauden rahamarkkinakorkoa, jota Euroopan keskuspankki oli soveltanut kesäkuussa 2012 siihen jäsenvaltioon, jossa ensimmäinen luvassa tarkoitetuista toiminnoista tai käytöstä tapahtui taikka sen olisi pitänyt tapahtua.

Sovellettava korkokanta on:

euroalueella                   

0,66 %

Bulgariassa

2,45 %

Tsekissä

1,21 %

Tanskassa

0,62 %

Latviassa

0,90 %

Liettuassa

1,20 %

Unkarissa

 ─ *

Puolassa

5,12 %

Romaniassa

5,10 %

Ruotsissa

2,14 %

Iso-Britanniassa

0,95 %

* tietoja ei ole/ tiedot eivät ole sovellettavissa

THT