Hyppää sisältöön

Sokerin lisätuontitullien kantaminen keskeytetään 27.1.2013 lähtien

28.1.2013 10.02
Tiedote

14/2013, OT / LL

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja eräiden siirappien tuonnissa ei enää 27.1.2013 lähtien kanneta lisätuontitullia. Lisätuontitulleja ei sovelleta 30.9.2015 asti. Muutos on toteutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 75/2013, EUVL L 26, 26.1.2013, sivu 19.

Lisätuontitullien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2012/2013 annettu asetus (EU) N:o 892/2012 (EUVL L 263, 28.9.2012) on vastaavasti kumottu. Sitä kuitenkin sovelletaan ennen asetuksen 75/2013 voimaan tuloa määrättyihin lisätulleihin.

Asetus 75/2013 on tullut voimaan 27.1.2013.

CN-nimikkeet, joista lisätuontitulli kannettiin asetuksen 892/2012 nojalla:

1701 12 10

1701 12 90

1701 13 10

1701 13 90

1701 14 10

1701 14 90

1701 91 00

1701 99 10

1701 99 90

1702 90 95


Lisätuontitulleja ei määrätä, koska tuonti ei todennäköisesti häiritse yhteisön markkinoita. Sokerin maailmanmarkkinahinnan ei ennakoida laskevan sellaiselle tasolle, että sokerin tuonti häiritsisi EU:n sokerimarkkinoita. Tilanne ei todennäköisesti tule muuttumaan merkittävästi seuraavien kahden markkinointivuoden aikana eli unionin kiintiöjärjestelmän loppuun mennessä. Komissio kuitenkin seuraa sokerimarkkinoiden tilannetta ja toteuttaa tarvittaessa aiheellisia toimenpiteitä.

Niin kauan kuin lisätulleja ei määrätä, ei ole tarpeen vahvistaa niiden laskemiseksi käytettäviä edustavia hintoja.


                                 

THT