Hyppää sisältöön

Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero sekä muiden tupakkatuotteiden verotusarvot ei-kaupallisessa maahantuonnisssa

18.12.2014 8.34
Tiedote

131/2014, ST/SR

Tupakkaverolain (1470/1994) muuttamisesta annetun lain (977/2014) mukaan on 1.1.2015 alkaen savukkeista suoritettava tupakkavero vähintään 177,00 euroa 1000 kappaletta kohden ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettava tupakkavero vähintään 107,50 euroa kilogrammaa kohden.
                                            
Lisäksi Tulli on tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 9 § 2 momentin nojalla vahvistanut 1.1.2015 alkaen käytettävät sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahan tuotujen muiden tupakkatuotteiden keskimääräiset vähittäismyyntihinnat eli valmisteverotusarvot seuraaviksi:

Sikarit               

- paino yli 3 g
- paino enintään 3 g

piippu- ja savuketupakka
savukepaperi
vähittäismyyntimuodossa
muu tupakkaa sisältävä tuote7,90 €/kpl
6,90 €/10 kpl

12,40 €/40 g (0,31 €/g)
30,40 €/1000 kpl
30,66 €/50 g (0,61 €/g)

THT