Hyppää sisältöön

Minimiskatt på cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt beskattningsvärden för andra tobaksprodukter vid icke-kommersiell införsel

Utgivningsdatum 29.12.2015 12.05 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.56
Pressmeddelande

107/2015, MM/SR

Enligt lagen (1497/2015) om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis (1470/1994) är tobaksskatten på cigarretter från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 juni 2016 minst 188,50 euro per 1 000 stycken cigarretter och på finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter minst 114,50 euro per kilogram.

Tullen har också med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994) fastställt följande genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. punktbeskattningsvärden, som fr.o.m. den 1 januari 2016 ska tillämpas på tobaksprodukter som förts in i landet i strid med bestämmelserna eller för annat än kommersiellt ändamål:

cigarrer

- vägande över 3 g

7,95 euro/st.

- vägande högst 3 g

7,05 euro/10 st.

pip- och cigarrettobak

13,50 euro/40 g (0,34 euro/g)

cigarrettpapper i detaljhandelsform

30,40 euro/1000 st.

annan produkt innehållande tobak

0,61 euro/g

TMD