Hyppää sisältöön

Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero sekä muiden tupakkatuotteiden verotusarvot ei-kaupallisessa maahantuonnisssa

28.6.2016 15.22
Tiedote

47/2016, ST/SR

Tupakkaverolain (1470/1994) muuttamisesta annetun lain (1497/2015) mukaan on 1.7. -31.12.2016 välisenä aikana savukkeista suoritettava tupakkavero vähintään 200,00 euroa 1000 kappaletta kohden ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettava tupakkavero vähintään 121,50 euroa kilogrammaa kohden.

Lisäksi Tulli on tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 9 § 2 momentin nojalla vahvistanut 1.7.2016 alkaen käytettävät sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahan tuotujen muiden tupakkatuotteiden keskimääräiset vähittäismyyntihinnat eli valmisteverotusarvot seuraaviksi:

sikarit

- paino yli 3 g 

7,95 e/kpl

- paino enintään 3 g

7,10 e/10 kpl

piippu- ja savuketupakka 

13,95 e/40 g (0,35 e/g)

savukepaperi vähittäismyyntimuodossa

30,40 e/1 000 kpl

muu tupakkaa sisältävä tuote

0,61 e/g

THT