Hyppää sisältöön

Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero sekä muiden tupakkatuotteiden verotusarvot ei-kaupallisessa maahantuonnissa

27.12.2010 17.26
Tiedote

218/2010, PLK/SR

Tupakkaverolain (1470/1994) muuttamisesta annetun lain (1125/2010) mukaan on 1.1.2011 alkaen savukkeista suoritettava tupakkavero vähintään 131,50 euroa 1000 kappaletta kohden ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettava tupakkavero vähintään 68,50 euroa kilogrammaa kohden.

Lisäksi Tullihallitus on tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 9 § 2 momentin nojalla vahvistanut 1.1.2011 alkaen käytettävät sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahan tuotujen muiden tupakkatuotteiden keskimääräiset vähittäismyyntihinnat eli valmisteverotusarvot seuraaviksi:

sikarit
- paino yli 3 g                      
- paino enintään 3 g                                   

piippu- ja savuketupakka 

savukepaperi vähittäismyyntimuodossa    

muu tupakkaa sisältävä tuote           


7,90 €/kpl
6,37 €/10 kpl

8,75 €/40 g (0,219 €/g)    

27,80 €/1000 kpl

15,96 €/45 g (0,3547 €/g)

THT