Hyppää sisältöön

Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero sekä muiden tupakkatuotteiden verotusarvot ei-kaupallisessa maahantuonnissa

Julkaisuajankohta 4.1.2012 9.44
Tiedote

230/2012, PLK/JL

Tupakkaverolain (1470/1994) muuttamisesta annetun lain (1314/2011) mukaan on 1.1.2012 alkaen savukkeista suoritettava tupakkavero vähintään 146,00 euroa 1000 kappaletta kohden ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettava tupakkavero vähintään 87,50 euroa kilogrammaa kohden.

Lisäksi Tullihallitus on tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 9 § 2 momentin nojalla vahvistanut 1.1.2012 alkaen käytettävät sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahan tuotujen muiden tupakkatuotteiden keskimääräiset vähittäismyyntihinnat eli valmisteverotusarvot seuraaviksi:

sikarit
- paino yli 3 g                      
- paino enintään 3 g                                   
piippu- ja savuketupakka 
savukepaperi vähittäismyyntimuodossa    
muu tupakkaa sisältävä tuote               


6,70 €/kpl
5,10 €/10 kpl
8,80 €/40 g (0,22 €/g)
23,70 €/1000 kpl
21,60 €/50 g (0,432 €/g)

THT