Hyppää sisältöön

Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero sekä muiden tupakkatuotteiden verotusarvot ei-kaupallisessa maahantuonnissa

Julkaisuajankohta 21.12.2012 15.04
Tiedote

162/2012, MT/SR

Tupakkaverolain (1470/1994) muuttamisesta annetun lain (1314/2011) mukaan on 1.1.2012 alkaen savukkeista suoritettava tupakkavero vähintään 146,00 euroa 1000 kappaletta kohden ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettava tupakkavero vähintään 87,50 euroa kilogrammaa kohden. Edellä mainittuja vähimmäisveroja sovelletaan myös vuonna 2013.

Lisäksi Tullihallitus on tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 9 § 2 momentin nojalla vahvistanut 1.1.2013 alkaen käytettävät sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahan tuotujen muiden tupakkatuotteiden keskimääräiset vähittäismyyntihinnat eli valmisteverotusarvot seuraaviksi:

sikarit
- paino yli 3 g                                            
- paino enintään 3 g         
piippu- ja savuketupakka                      
savukepaperi vähittäismyyntimuodossa  
muu tupakka sisältävä tuote     


7,70 €/kpl
6,40 €/10 kpl
9,70 €/40 g (0,24 €/g)
26,50 €/1000 kpl
21,55 €/50 g (0,431 €/g)

THT