Hyppää sisältöön

Minimiskatt på cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt beskattningsvärden för andra tobaksprodukter vid icke-kommersiell införsel år 2014

Utgivningsdatum 27.12.2013 13.02 | Publicerad på svenska 16.1.2017 kl. 13.10
Pressmeddelande

168/2013, PK/SR

Enligt lagen (886/2013) om ändring av lagen om tobaksaccis (1470/1994) är tobaksskatten på cigarretter fr.o.m. den 1 januari 2014 minst 161,50 euro per 1 000 stycken cigarretter och på finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter minst 97,50 euro per kilogram.

Tullstyrelsen har också med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994) fastställt följande genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. punktbeskattningsvärden, som fr.o.m. den 1 januari 2014 ska tillämpas på tobaksprodukter som förts in i landet i strid med bestämmelser eller för annat än kommersiellt ändamål:

cigarrer

- vägande över 3 g

7,70 euro/st.

- vägande högst 3 g

6,75 euro/10 st.

pip- och cigarrettobak

11,50 euro/40 g (0,29 euro/g)

cigarrettpapper i detaljhandelsform

27,60 euro/1000 st.

annan produkt innehållande tobak

30,50 euro/50 g (0,61 euro/g)

TMD