Hyppää sisältöön

Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero sekä muiden tupakkatuotteiden verotusarvot ei-kaupallisessa maahantuonnissa

21.12.2016 8.47
Tiedote

122/2016, ST/SR

Tupakkaverolain (1470/1994) muuttamisesta annetun lain (1497/2015) mukaan on 1.1. -30.6.2017 välisenä aikana savukkeista suoritettava tupakkavero vähintään 211,50 euroa 1000 kappaletta kohden ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettava tupakkavero vähintään 128,50 euroa kilogrammaa kohden.

Lisäksi Tulli on tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 9 § 2 momentin nojalla vahvistanut 1.1.2017 alkaen käytettävät sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahan tuotujen muiden tupakkatuotteiden keskimääräiset vähittäismyyntihinnat eli valmisteverotusarvot seuraaviksi:

sikarit

- paino yli 3 g

8,80 €/kpl

- paino enintään 3 g

7,15 €/10 kpl

piippu- ja savuketupakka

14,45 €/40 g (0,36 €/g)

savukepaperi vähittäismyyntimuodossa

31,00 €/1000 kpl

muu tupakkaa sisältävä tuote 

0,61 €/g

THT