Hyppää sisältöön

Sata vuotta sitten: Tulli ja saksalaiset sotilaat törmäyskurssilla

20.8.2018 10.00
Tiedote

Saksa tuli mukaan Suomen sisällissotaan keväällä 1918, valkoisen osapuolen kutsumana. Saksalaisjoukkojen interventio ei suoraan ratkaissut sodan lopputulosta, mutta arvioiden mukaan nopeutti merkittävästi sodan päättymistä. Sodan jälkeen Suomen ja Saksan suhteet muodostuivat tiiviiksi. Maahan jäi paljon saksalaisia sotilaita, ja heidän läsnäolonsa vaikutti myös viranomaisten toimintaan. Tullivalvonta hankaloitui saksalaisten saaman erityisaseman vuoksi.

Senaatin ulkoasiaintoimituskunnalle 20.8.1918 lähettämällään kirjeellä Tullihallitus pyysi apua saksalaisen sotaväen ja tulliviranomaisten välisiin ongelmiin. Helsingin tullikamari huomasi, että pääkaupunkiin keväällä sijoitetuissa saksalaisissa sotalaivoissa harrastettiin salakuljetusta ja tullikavalluksia. Laivoihin vietiin ja niistä tuotiin tavaraa luvatta. Tullirikoksiin syyllistyivät siviilien ohella myös saksalaiset merisotilaat.

Toukokuun lopulla Tullihallitukselle alkoi tulla Helsingin tullikamarista ilmoituksia, joiden mukaan saksalaislaivoihin kuljetettiin maista runsaasti vaatteita ja muuta vientikiellon alaista tavaraa maasta vietäväksi. Laivoista tuotiin kaupunkeihin etupäässä väkijuomia. Sotilaat eivät suhtautuneet tullitarkastuksiin myönteisesti: useat tullikamarit kertoivat henkilöstönsä kohdanneen väkivaltaa tarkastusten yhteydessä.

Helsingin tullikamari kertoi vahvistaneensa saksalaislaivojen valvontaa lisääntyneiden väärinkäytösten vuoksi ja onnistui myös tekemään huomattavia takavarikkoja. Tullihallitus oli jo ilmoittanut senaatin valtiovaraintoimituskunnalle muutamista tapauksista. Tulli arveli poliittisen tilanteen olevan niin arkaluontoinen, ettei saksalaissotilaiden suhteen ollut haluttu ryhtyä toimenpiteisiin.

Kirjeessä kerrottiin useita esimerkkitapauksia. Tullivartijat Otto Pehrman ja Oskar Aufman huomasivat, että sotilaat veivät jalkineita sisältäviä paketteja sotalaiva Kolbergiin. He yrittivät takavarikoida paketit, mutta kymmenkunta merisotilasta hyökkäsi heidän kimppuunsa ja esti väkivalloin heitä täyttämästä virkavelvollisuuttaan. Myös Turusta raportoitiin samanlaisista välikohtauksista. Suomen valtiovallan reagointia saksalaissotilaiden käytökseen kaivattiin, ja Tullihallitus halusi kirjeellään ilmeisesti muistuttaa tilanteen olevan menossa vakavampaan suuntaan. Ulkoministeriön arkiston perusteella tämä tai mitkään muutkaan kirjeet eivät kuitenkaan aiheuttaneet toimenpiteitä.

Lähteet: Tullihallituksen kirjeet. Kansallisarkisto; Ulkoministeriön arkisto.

Vuonna 2018 Tullin historiamuisteluissa paneudutaan vuoden 1918 vaiheikkaisiin ja samalla traagisiin tapahtumiin.

Lehdistötiedotteet