Hyppää sisältöön

Sata vuotta sitten: Tulli ei voi nopeuttaa tavaraliikennettä

15.11.2017 13.05
Tiedote

Vallankumouksesta huolimatta ongelmat Venäjän-liikenteessä pysyivät entisenlaisina, eikä varsinaista muutosta ollut näkyvissä. Tullihallitukselta oli 5. marraskuuta 1917 pyydetty lausuntoa Suomen kenraalikuvernöörin Nikolai Nekrasovin esitykseen, jonka mukaan kaikki Venäjän valtiolle tuotavat tavarat oli vapautettava tullitarkastuksesta Suomen satamissa, jotta ne pääsisivät mahdollisimman pian lähtemään määräpaikkoihinsa Venäjälle. Kenraalikuvernöörin mukaan satamat oli tyhjennettävä tavaroista mahdollisimman nopeasti.

Tullihallitus otti asiaan kantaa 15. marraskuuta 1917. Tällä välin kenraalikuvernööri oli poistunut Suomesta eikä enää koskaan palannut virkapaikalleen. Tullin mukaan syy tavaroiden viipymiseen ei ollut tullivalvonnassa, vaan viivytykset johtuivat sodasta. Laivat saapuivat usein muualle kuin niille määrättyyn satamaan, jolloin huolitsijat joutuivat selvittämään asiaa. Tämä oli erityisen hankalaa silloin, kun tavaran vastaanottaja oli Venäjällä. Toinen kuljetuksia hidastava seikka oli jatkuva pula rautatievaunuista.

Paljon viivytystä aiheutui myös Venäjän viranomaisista. Venäjän määräysten mukaan tavaraa ei saanut lähettää eteenpäin ilman lisenssiä. Lisenssien saapumista Venäjältä oli usein odoteltava pitkään. Lisäksi, jos tavaraa ei ollut vielä maksettu, lähettäjä ei voinut ottaa vastaan ruplia, vaan ne oli ensin vaihdettava pankissa ulkomaan rahaksi. Koska varastotilaa ei ollut, tavarat oli säilytettävä taivasalla. Huolitsijoiden oli valvottava, etteivät ne pilaantuneet ja ettei niitä varastettu. Tavaroiden valvonta oli kuitenkin vaikeaa, koska Venäjän sotilasviranomaiset olivat kieltäneet satamista kaiken valaistuksen.

Tullikamarin oli usein mahdoton tietää, mikä osa lastista oli tuotu Venäjän valtiolle ja mikä oli tavallista transitotavaraa.  Kenraalikuvernöörin ehdottama valtion asiamiesten sijoittaminen satamiin ei olisi tuonut vastaavaa hyötyä, vaan olisi entisestään lisännyt kustannuksia.

Suomen tulli ei katsonut voivansa hoputtaa huolitsijoita tavaran eteenpäin lähettämisessä. Tullin mielestä ainoa tehokas keino nopeuttaa tavaroiden kulkua oli saada Rautatiehallitukselta riittävä määrä tavaravaunuja.  Vaikka aiemmin oli ollut tapauksia, joissa tavaranhaltija oli makuuttanut tavaroita satamassa saadakseen niistä mahdollisimman korkean hinnan, ei tällaisesta ollut enää havaintoja.

Kuva: Rauman satama oli yksi maan tärkeimmistä ensimmäisen maailmansodan aikana. Tullimuseo.

Artikkeli Lehdistötiedotteet Sata vuotta sitten