Hyppää sisältöön

Sanoma-asiakkaan liitetiedostojen käsittely uudessa tulliselvitysjärjestelmässä

Julkaisuajankohta 21.10.2020 9.00
Tiedote

Tullin tavoitteena on ottaa käyttöön uudistetut tuonnin tulli-ilmoitukset keväällä 2021. Sanoma-asiakkaat toimittavat myös uudistettujen tuonnin tulli-ilmoitusten liiteasiakirjat sanomateitse. Liitetiedostoja ei voi toimittaa Tullille ”Liitteiden lähetys” -palvelun kautta tai sähköpostitse.

Jos Tulli pyytää lisäselvityksessä asiakirjoja nähtäväksi, yrityksen on toimitettava liiteasiakirjat suoran sanoma-asioinnin AttachmentRequest –operaatiolla, joka sisältää tulli-ilmoituksen MRN-viitteen. Tulli antaa vastaanotetulle liitteelle viitteen (LiituResponseMessage -sanomassa tieto ”AttachmentIdentifier”). Kun yritys on lähettänyt liitteen, se lähettää Tullille myös vastauksen lisäselvityspyyntöön, eli sanoman FI453A. Vastauksessa on mainittava Tullin liitteelle antama viite (tietokentässä FI453A/Notification/ProvidedInfo/NationalReference).

Lisätietoa: UCC(at)tulli.fi
Lue lisää liitetiedostojen sanomapalvelusta Johdanto sanomapohjaiseen asiointiin Tullissa –oppaasta ja Suoran sanoma-asioinnin teknisestä oppaasta
Asiakastiedote 18.6.2020: Sanoma-asiakas: ota käyttöösi liitetiedostojen sanomapalvelu

Asiakastiedotteet Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet