Hyppää sisältöön

Sähkönpientuotannon verotuksen muutokset tulevat voimaan 1.5.2015

29.4.2015 11.25
Tiedote

34/2015, ST/Antti Saastamoinen

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996) annettu laki muuttuu 1.5.2015 alkaen ja muutokset koskevat pienimuotoista sähköntuotantoa.

Sähkön verotuksen ulkopuolelle kokonaan jäävien voimalaitosten määritelmää muutetaan siten, että se koskee enintään 100 kilovolttiampeerin nimellistehoisia voimalaitoksia aikaisemman 50 kilovolttiampeerin tehoisten laitosten sijaan.

Samalla puretaan aikaisempi sääntely, jossa yli 50 mutta enintään 2 000 kilovolttiampeerin nimellistehoisen voimalaitoksen verokohtelu riippuu siitä, siirretäänkö sähköä sähköverkkoon kalenterikuukauden aikana vai ei. Tilalle tulee sääntely, jossa myös yli 100 kilovolttiampeerin nimellistehoi nen voimalaitos säilyy verotuksen ulkopuolella, jos sen kalenterivuodessa tuottaman sähkön määrä ei ylitä 800 000 kilowattituntia. Sillä, minkä tehoisessa voimalaitoksessa tai millä polttoaineilla tahi minkä tyyppisessä voimalaitoksessa sähkö on tuotettu, ei ole merkitystä. Jotta 800 000 kilowattitunnin vuotuista rajaa voidaan valvoa, tulee tämän sääntelyn piiriin kuuluville voimalaitoksille yksinkertaistettu verotusmenettely. Kyseisten voimalaitoksien on rekisteröidyttävä Tullille sähkön pientuottajiksi ja annettava kerran vuodessa (tammikuussa koko edelliseltä vuodelta) veroilmoitus Tullille tuottamastaan sähköstä.

Lisätietoja: Valmisteveroneuvonta yrityksille, p. 0295 52 321 (9–15) tai valmisteveroneuvonta(at)tulli.fi

THT