Hyppää sisältöön

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain energiaintensiivisten yritysten veronpalautusta koskevan 8a §:n muuttaminen

22.12.2011 9.37
Tiedote

225/2011, PLK/K.Lietkari

Sähköverolain (1260/1996) 8a § muutetaan 1.1.2012 voimaan tulevalla lailla. Energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen kynnysarvoa alennetaan 3,7 prosentista 0,5 prosenttiin. Palautukseen on lainmuutoksen nojalla oikeutettu energiaintensiivinen yritys, jonka energiatuotteista maksamien valmisteverojen yhteenlaskettu määrä on enemmän kuin 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta. Muutoksen yhteydessä palautuksen piiriin kuuluviin energiatuotteisiin lisätään biopolttoöljy.

Edellä tarkoitettua alennettua kynnysarvoa sovelletaan vuoden 2012 alun jälkeen alkaneisiin tilikausiin.

THT