Hyppää sisältöön

Saapumisen yleisilmoituksen tekemisestä aiheutuvien kulujen tullausarvokohtelu

21.11.2011 14.17
Tiedote

192/2011, RAS/MKA

Ennen tavaroiden tuontia yhteisön tullialueelle niistä on  pääsääntöisesti tehtävä saapumisen yleisilmoitus saapumistullitoimipaikkaan. Saapumisen yleisilmoituksesta on säädetty Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (jälj. tullikoodeksi), muutettuna asetuksella N:o 1875/2006, artikloissa 36 a–36 c sekä Komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (jälj. tullikoodeksin soveltamisasetus), muutettuna asetuksella N:o 1875/2006, artikloissa 181 b–184 c.

Kun  maahantuotavien tavaroiden tullausarvo määritetään tullikoodeksin 29 artiklan mukaisesti kauppahinnan perusteella, maahan tuoduista tavaroista tosiasiallisesti maksettuun tai maksettavaan hintaan on tullikoodeksin 32 artiklan 1. kohdan e-alakohdan mukaan lisättävä maahan tuotujen tavaroiden kuljetus- ja vakuutuskustannukset sekä maahan tuotujen tavaroiden kuljetukseen liittyvät lastaus- ja käsittelykustannukset siihen paikkaan saakka, jossa tavarat tuodaan yhteisön tullialueelle.

Saapumisen yleisilmoituksen tekemisestä aiheutuvia kuluja ei ole pidettävä tullikoodeksin 32 artiklan 1. kohdan e-alakohdassa tarkoitettuina tavaroiden kuljetus-, vakuutus-, lastaus- tai käsittelykustannuksina.  Näitä kuluja ei näin ollen tule  lisätä tavaroiden kauppahintaan tullausarvoa määritettäessä, mikäli ne eivät siihen sisälly. Saapumisen yleisilmoituksen tekemisestä aiheutuneet kulut voidaan jättää lisäämättä tavaroiden tullausarvoon, mikäli ne on erotettu kauppahintaan lisättävistä rahtikustannuksista. Kulujen eritteleminen voi tapahtua rahtilaskulla tai muulla tulliviranomaisten hyväksymällä asiakirjalla.

Tullikoodeksin 33 artiklassa on säädetty niistä eristä, joita ei voida sisällyttää tullausarvoon, jos ne on erotettu maahan tuoduista tavaroista tosiasiallisesti maksetusta tai maksettavasta kauppahinnasta. Saapumisen yleisilmoituksen tekemisestä aiheutuvia kuluja ei myöskään ole pidettävä tullikoodeksin 33 artiklan 1. kohdan a-alakohdassa tarkoitettuina kuljetuskustannuksina. Tämän vuoksi näitä kuluja ei voida vähentää maahan tuotujen tavaroiden kauppahinnasta, mikäli ne siihen sisältyvät.

Saapumisen yleisilmoituksen tekemisestä aiheutuvia kuluja on kuitenkin pidettävä AVL 91  §:ssä tarkoitettuina muina maahantuontiin liittyvinä kustannuksina ja ne tulee sisällyttää maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen.

Lisätietoja antaa Miia Ainali Tullihallituksen ulkomaankauppa- ja verotusosastolta, p. 040 33 22691.

THT