Hyppää sisältöön

Romun ja jätteen ulkomaankauppa

11.8.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Romua ja jätettä viety alkuvuonna lähes neljännesmiljoona tonnia

Romun ja jätteen kaupan alijäämä Suomelle reilut puoli miljardia euroa viime vuonna

Suomi vei romua ja jätettä1] kuluvan vuoden tammi-toukokuussa noin 140 miljoonan euron arvosta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Viennin arvo kasvoi jopa 58 prosenttia viime vuodesta. Romua ja jätettä on viime vuosina viety noin 300 miljoonan euron edestä vuosittain. Romun ja jätteen viennin huippuvuodet olivat 2011-2012, jolloin vuosittainen viennin arvo lähestyi 400 miljoonaa euroa. Romun ja jätteen vienti on arvoltaan noin puoli prosenttia koko Suomen viennin arvosta.

Romun ja jätteen tuonti Suomeen on arvoltaan selvästi suurempaa kuin niiden vienti maastamme. Tammi-toukokuussa 2017 romun ja jätteen tuonnin arvo kasvoi 39 prosenttia viime vuodesta 423 miljoonaan euroon. Tuonti oli tammi-joulukuussa 2016 arvoltaan 830 miljoonaa euroa, vuonna 2015 tammi-joulukuussa 910 miljoonaa euroa. Tuonnin arvo on viime vuosina ollut hieman alle kaksi prosenttia Suomen koko tuonnin arvosta.

Romun ja jätteen kaupasta kertyi kuluvan vuoden tammi-toukokuussa 283 miljoonaa euroa alijäämää. Alijäämä kasvoi hieman viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuosittainen alijäämä on 2010-luvulla kuitenkin ollut loivassa laskussa. Suurimmillaan alijäämää tuli vuosikymmen sitten jopa lähes 1,3 miljardia euroa.

Romua ja jätettä vietiin Suomesta alkuvuonna yhteensä 249 tuhatta tonnia, kun viime vuonna vastaavaan aikaan viennin määrä oli 183 tuhatta tonnia ja koko vuoden viennin määrä 588 tuhatta tonnia. Tammi-toukokuussa kasvua vientimäärissä oli 36 prosenttia. Viennin kasvua selittää erittäin heikko alkuvuosi 2016, jolloin romun ja jätteen kuukausittaiset vientimäärät putosivat keskimäärin 30 tuhanteen tonniin. Kuluvana vuonna vientimäärät ovat keskimäärin olleet noin 50 tuhatta tonnia kuukaudessa. Vientihinnat nousivat alkuvuonna 17 prosenttia viime vuoden tammi-toukokuusta noin 0,6 euron kilohintaan.

Jätteen viennin arvosta noin 23 prosenttia tuli alkuvuonna kuparijätteen ja –romun viennistä. Arvoltaan seuraavaksi suurin vientitavararyhmä oli alumiinijäte ja –romu, jonka osuus oli vajaa viidennes. Rauta- ja teräsromun ja –jätteen osuus oli 15 prosenttia, kultaromun ja –jätteen osuus vajaat yhdeksän prosenttia. Suomen tuomasta romusta ja jätteestä ruostumattoman teräksen romun ja jätteen osuus oli alkuvuonna jopa 87 prosenttia. Suomeen tuotiin myös hieman kupari-, volframi- ja alumiinijätteitä ja -romua sekä keräyspaperia.

Arvon mukaan laskettuna Suomen viemästä romusta ja jätteestä viidennes vietiin alkuvuonna Ruotsiin, 16 prosenttia Saksaan ja 14 prosenttia Kiinaan. Muita huomattavia viennin kohdemaita olivat Norja, Iso-Britannia ja Intia. 


1] Tässä katsauksessa käytetty romun ja jätteen määritelmä perustuu artikkeliin D. Kellenberg (2012), ‘Trading wastes’, Journal of Environmental Economics and Management 64: 68–87. Jätteeksi ja romuksi luokitellut nimikkeet esitellään tarkemmin liitteessä 1.

Tiedustelut:

Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka  p. 040 332 1862
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta   http://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Romun ja jätteen tuonti ja vienti v. 2007-2017 (1-5)
  • Kuvio 1. Romun ja jätteen tuonti ja vienti v. 2007-2017 (1-5)

Asiasanat
Ulkomaankaupan toimialakatsaus