Hyppää sisältöön

Rautatiepassituksen valtuutettu vastaanottaja

21.12.2010 17.14
Tiedote

211/2010, JS/JR

Tullihallitus

Määräys

Dnro
211/010/10

Antopäivä
21.12.2010

Säädösperusta
Tullikoodeksi 97 artikla 2 kohta b alakohta
Tullilaki 4 § 2 momentti

Voimassaoloaika
1.1.2011 – 31.12.2011

Kohderyhmät
Tullipiirit
Kansallisia rautatiepassituksia vastaanottavat taloudelliset toimijat

Kansallisten rautatiepassitusten (sähköinen VR-passitus tai rahtikirjapassitus) vastaanottoon voidaan myöntää valtuutetun vastaanottajan lupa NCTS-järjestelmää käyttämättä, jos vastaanottajalla on tullipiirin kirjallisesti hyväksymä väliaikainen varasto tai kotitullauslupa, joka oikeuttaa passitusmenettelyn jälkeiseen tullimenettelyyn asettamiseen.

Tätä menettelyä varten on haettava lupa kotitullausluvanhaltijan tai väliaikaisen varaston sijantipaikan tullipiiriltä.

Tämän päätöksen antopäivänä voimassa olevat luvat, jotka muutoin lakkaisivat olemasta voimassa 1.1.2011 lukien, ovat automaattisesti voimassa tämän päätöksen voimassa oloajan loppuun ilman erillistä tullipiirin päätöstä, jos edellytykset valtuutettuna vastaanottajana toimimiseen lukuun ottamatta NCTS-järjestelmän käyttämistä asiointiin tullin kanssa, täyttyvät.

THT