Hyppää sisältöön

Rajaliikennetilasto 2023

22.2.2024 9.00Tulli, tilastointi

Henkilö- ja pakettiautoliikenteen kokonaismäärä rajanylityspaikoilla nousi vuonna 2023

Tullin rajaliikennetilaston mukaan sekä lähtevän että saapuvan henkilö- ja pakettiautoliikenteen kokonaismäärä rajanylityspaikoilla nousi vuonna 2023 edellisvuoteen verrattuna. Henkilö- ja pakettiautoliikenne Ruotsin ja Norjan rajoilla ja merirajalla nousi, mutta laski Venäjän rajalla. Saapuvan ja lähtevän kuorma-autoliikenteen määrät laskivat jyrkästi itärajalla, mutta kasvoivat Ruotsin rajanylityspaikoilla vuonna 2023. Raskaan liikenteen määrät laskivat myös merirajalla ja Norjan rajalla.

Itärajan rajanylityspaikat Vaalimaa, Imatra, Nuijamaa ja Niirala suljettiin 18.11.2023. Koko itäraja suljettiin 30.11.2023 alkaen. Vaalimaan ja Niiralan rajanylityspaikat avattiin liikenteelle 14.12. Koko itäraja suljettiin uudelleen 15.12. Vainikkalan rajanylityspaikka pysyi auki tavarajunaliikenteelle.

Itärajan yli saapunut henkilö- ja pakettiautoliikenne väheni, mutta nousi muilla rajoilla

Saapuneiden henkilö- ja pakettiautojen määrä rajanylityspaikoilla oli hieman alle 4,7 miljoonaa autoa. Määrä nousi 12,4 prosenttia vuodesta 2022. Itärajan yli saapunut henkilö- ja pakettiautoliikenne laski 15,6 prosenttia 319 tuhanteen autoon. Ruotsin rajan yli saapui viime vuonna 3,0 miljoonaa autoa (+21,7 %) ja Norjan rajan yli 422 tuhatta autoa (+5,9 %). Vuonna 2023 merirajalta saapui 995 tuhatta autoa, nousua 2,5 prosenttia edellisvuodesta.

Lähteviä henkilö- ja pakettiautoja tilastoitiin rajanylityspaikoilla viime vuonna 4,7 miljoonaa kappaletta. Määrä nousi 12,9 prosenttia vuodesta 2022. Venäjälle lähti autoja 14,0 prosenttia edellisvuotta vähemmän (318 tuhatta kpl). Ruotsiin lähteneiden henkilö- ja pakettiautojen määrä rajanylityspaikoilla nousi viime vuonna 22,4 prosenttia edellisvuodesta 3,0 miljoonaan autoon. Norjan vastaisilla rajanylityspaikoilla oli viime vuonna 435 tuhatta lähtevää autoa. Määrä nousi 6,2 prosenttia edellisvuodesta. Merirajan lähtöreitille kirjattiin 993 tuhatta henkilö- ja pakettiautoa vuonna 2023. Merirajan liikennemäärät nousivat 2,2 prosenttia vuodesta 2022.

Merirajan osuus lähtevästä henkilö- ja pakettiautoliikenteestä oli 21,1 prosenttia, Norjan rajan osuus 9,2 prosenttia, Venäjän rajan osuus 6,8 prosenttia ja Ruotsin rajan osuus 63,0 prosenttia. Rajojen osuudet olivat lähes samat myös saapuvan henkilö- ja pakettiautoliikenteen kohdalla.

Itärajan raskas liikenne laski vuonna 2023

Saapuneiden kuormattujen kuorma-autojen kokonaismäärä laski 13,0 prosenttia vuonna 2023 edellisvuodesta. Saapuneita autoja oli 479 tuhatta kappaletta, kun vuonna 2022 lukumäärä oli 550 tuhatta. Ruotsista saapuneiden kuormattujen kuorma-autojen määrä nousi 14,1 prosenttia edellisvuodesta 126 tuhanteen autoon. Venäjältä saapuneiden autojen määrä laski 97,6 prosenttia noin tuhanteen autoon viime vuonna. Norjan maarajan saapuneen raskaan liikenteen määrät laskivat 4,0 prosenttia 45 tuhanteen autoon vuonna 2023. Merkittävin kuorma-autojen tuloreitti oli meriraja, jossa saapuneen raskaan liikenteen määrä laski 8,6 prosenttia 306 tuhanteen kuorma-autoon. Merireitin osuus koko saapuvasta kuormatusta raskaasta liikenteestä oli viime vuonna 64,0 prosenttia, Venäjän rajan osuus 0,3 prosenttia, Ruotsin rajan osuus 26,4 prosenttia ja Norjan rajan osuus 9,4 prosenttia.

Lähteneiden kuormattujen kuorma-autojen määrä laski 2,3 prosenttia vuonna 2023. Viime vuonna autoja lähti 493 tuhatta kappaletta, joista Venäjän rajan ylitti 23 tuhatta autoa (-54,8 %), Ruotsin rajan 130 tuhatta autoa (+20,3 %) ja Norjan rajan 47 tuhatta autoa (-1,3 %). Merirajalta lähti 293 tuhatta kuormattua kuorma-autoa, laskua 1,8 prosenttia edellisvuodesta. Lähteneistä kuormatuista kuorma-autoista 59,5 prosenttia tilastoitiin satamissa, 4,6 prosenttia Venäjän rajalla, 26,3 prosenttia Ruotsin rajalla ja 9,5 prosenttia Norjan rajalla.

Sekä saapunut että lähtenyt kuormattu konttiliikenne laski viime vuonna

Suomen satamista ja itärajan rajanylityspaikoilta lähti viime vuonna 339 tuhatta kuormattua konttia. Määrä laski 2,4 prosenttia vuodesta 2022. Hamina-Kotkan satamasta kontteja lähti viime vuonna 158 tuhatta kappaletta (+5,4 %), Helsingin satamasta 96 tuhatta kappaletta (-8,5 %), ja Rauman satamasta 61 tuhatta konttia (+5,3 %). Helsingin satamasta lähteneiden kuormattujen konttien osuus kaikista konteista oli 28,4 prosenttia, Hamina-Kotkan osuus 46,7 prosenttia ja Rauman osuus 18,1 prosenttia.

Rajanylityspaikoille saapuneiden kuormattujen konttien määrä laski 17,7 prosenttia vuodesta 2022. Yhteensä kontteja saapui 174 tuhatta kappaletta, joista 82 tuhatta Helsingin satamaan (-16,6 %), 35 tuhatta Hamina-Kotkaan (-7,3 %) ja 23 tuhatta Rauman satamaan (-14,2 %).

Tyhjiä kontteja saapui rajanylityspaikoille viime vuonna 206 tuhatta kappaletta, eli 3,7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Lähteneiden tyhjien konttien määrä laski 19,6 prosenttia 56 tuhanteen konttiin.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2013-2023
  • Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2013-2023

Asiasanat
Rajaliikennetilasto