Hyppää sisältöön

Rajaliikennetilasto 2022

23.2.2023 9.00Tulli, tilastointi

Henkilö- ja pakettiautoliikenne rajanylityspaikoilla nousi selvästi vuonna 2022

Tullin rajaliikennetilaston mukaan sekä lähtevän että saapuvan henkilö- ja pakettiautoliikenteen kokonaismäärä rajanylityspaikoilla nousi vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna pandemiaan liittyvien rajoitusten purkamisen myötä. Nousu oli jyrkintä itärajan rajanylityspaikoilla. Henkilö- ja pakettiautoliikenne Ruotsin ja Norjan rajoilla ja merirajalla nousi itärajaa hitaammin. Saapuvan ja lähtevän kuorma-autoliikenteen määrät laskivat jyrkästi itärajalla EU:n asettamien pakotteiden myötä, mutta kasvoivat Norjan rajanylityspaikoilla vuonna 2022. Liikennemäärät laskivat vain hieman merirajalla. Ruotsin rajalla saapuvan raskaan liikenteen määrät nousivat, mutta lähtevän liikenteen määrät laskivat hiukan.

Itärajan yli saapunut henkilö- ja pakettiautoliikenne kasvoi määrältään

Saapuneiden henkilö- ja pakettiautojen määrä rajanylityspaikoilla oli hieman alle 4,2 miljoonaa autoa. Määrä nousi 91,9 prosenttia vuodesta 2021. Itärajan yli saapunut henkilö- ja pakettiautoliikenne nousi 206,9 prosenttia 378 tuhanteen autoon. Vuonna 2021 liikenne väheni 65,9 prosenttia vuodesta 2020. Ruotsin rajan yli saapui viime vuonna 2,4 miljoonaa autoa (+95,6 %) ja Norjan rajan yli 399 tuhatta autoa (+137,3 %). Ruotsin rajan yli saapuneen henkilö- ja pakettiautoliikenteen määrä laski 21,0 prosenttia ja Norjan rajan ylittänyt saapunut henkilö- ja pakettiautoliikenne 43,8 prosenttia vuonna 2021. Vuonna 2022 merirajalta saapui 970 tuhatta autoa, nousua 91,9 prosenttia edellisvuodesta. Määrä nousi 0,8 prosenttia vuonna 2021.

Lähteviä henkilö- ja pakettiautoja tilastoitiin rajanylityspaikoilla viime vuonna 4,2 miljoonaa kappaletta. Määrä nousi 94,8 prosenttia vuodesta 2021. Venäjälle lähti autoja 206,9 prosenttia edellisvuotta vähemmän (370 tuhatta kpl). Venäjälle lähtenyt henkilö- ja pakettiautoliikenne laski 66,2 prosenttia vuonna 2021. Ruotsiin lähteneiden henkilö- ja pakettiautojen määrä rajanylityspaikoilla nousi viime vuonna 102,2 prosenttia edellisvuodesta 2,4 miljoonaan autoon. Vuonna 2021 Ruotsiin lähtenyt henkilö- ja pakettiautoliikenne laski 24,2 prosenttia. Norjan vastaisilla rajanylityspaikoilla oli viime vuonna 410 tuhatta lähtevää autoa. Määrä nousi 127,6 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2021 Norjan rajan henkilö- ja pakettiautoliikenne laski 39,7 prosenttia. Merirajan lähtöreitille kirjattiin 972 tuhatta henkilö- ja pakettiautoa vuonna 2022. Merirajan liikennemäärät nousivat 50,9 prosenttia vuodesta 2021. Vuonna 2021 määrät nousivat 1,9 prosenttia vertailuvuodesta.

Merirajan osuus lähtevästä henkilö- ja pakettiautoliikenteestä oli 23,3 prosenttia, Norjan rajan osuus 9,8 prosenttia, Venäjän rajan osuus 8,9 prosenttia ja Ruotsin rajan osuus 58,1 prosenttia. Rajojen osuudet olivat lähes samat myös saapuvan henkilö- ja pakettiautoliikenteen kohdalla.

Itärajan raskas liikenne laski jyrkästi vuonna 2022

Saapuneiden kuormattujen kuorma-autojen kokonaismäärä laski 17,4 prosenttia vuonna 2022 edellisvuodesta. Saapuneita autoja oli 550 tuhatta kappaletta, kun vuonna 2021 lukumäärä oli 666 tuhatta. Ruotsista saapuneiden kuormattujen kuorma-autojen määrä nousi 5,4 prosenttia edellisvuodesta 111 tuhanteen autoon. Määrä nousi 20,9 prosenttia vuonna 2021. Venäjältä saapuneiden autojen laski 68,5 prosenttia 58 tuhanteen autoon viime vuonna. Vuonna 2021 itärajan yli saapunut raskas liikenne säilyi vuoden 2020 tasolla. Norjan maarajan saapuneen raskaan liikenteen määrät nousivat 11,5 prosenttia 47 tuhanteen autoon vuonna 2022. Liikenne laski 10,2 prosenttia vuonna 2021. Merkittävin kuorma-autojen tuloreitti oli meriraja, jossa saapuneen raskaan liikenteen määrä laski 0,4 prosenttia 335 tuhanteen kuorma-autoon. Merireitin saapuneen raskaan liikenteen määrä kasvoi 4,8 prosenttia vuonna 2021. Merireitin osuus koko saapuvasta kuormatusta raskaasta liikenteestä oli viime vuonna 60,9 prosenttia, Venäjän rajan osuus 10,5 prosenttia, Ruotsin rajan osuus 20,1 prosenttia ja Norjan rajan osuus 8,5 prosenttia.

Lähteneiden kuormattujen kuorma-autojen määrä laski 7,0 prosenttia vuonna 2022, kun vuonna 2021 määrät nousivat 7,8 prosenttia. Viime vuonna autoja lähti 504 tuhatta kappaletta, joista Venäjän rajan ylitti 51 tuhatta autoa (-44,8 %), Ruotsin rajan 108 tuhatta autoa (-1,6 %) ja Norjan rajan 48 tuhatta autoa (+16,7 %). Merirajalta lähti 299 tuhatta kuormattua kuorma-autoa, laskua 0,7 prosenttia edellisvuodesta. Lähteneistä kuormatuista kuorma-autoista 59,2 prosenttia tilastoitiin satamissa, 10,0 prosenttia Venäjän rajalla, 21,3 prosenttia Ruotsin rajalla ja 9,4 prosenttia Norjan rajalla.

Sekä saapunut että lähtenyt kuormattu konttiliikenne laski viime vuonna

Suomen satamista ja itärajan rajanylityspaikoilta lähti viime vuonna 348 tuhatta kuormattua konttia. Määrä laski 2,6 prosenttia vuodesta 2021. Vuonna 2021 laskua tilastoitiin 3,1 prosenttia vuodesta 2020. Hamina-Kotkan satamasta kontteja lähti viime vuonna 150 tuhatta kappaletta (-1,1 %), Helsingin satamasta 105 tuhatta kappaletta (+2,2 %), ja Rauman satamasta 58 tuhatta konttia (-8,4 %). Helsingin satamasta lähteneiden kuormattujen konttien osuus kaikista konteista oli 30,3 prosenttia, Hamina-Kotkan osuus 43,3 prosenttia ja Rauman osuus 16,7 prosenttia.

Rajanylityspaikoille saapuneiden kuormattujen konttien määrä laski 5,8 prosenttia vuodesta 2021. Yhteensä kontteja saapui 212 tuhatta kappaletta, joista 98 tuhatta Helsingin satamaan (+1,6 %), 37 tuhatta Hamina-Kotkaan (-12,5 %) ja 27 tuhatta Rauman satamaan (+7,8 %).

Tyhjiä kontteja saapui rajanylityspaikoille viime vuonna 214 tuhatta kappaletta, eli 11,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Lähteneiden tyhjien konttien määrä nousi 4,0 prosenttia 69 tuhanteen konttiin.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2012-2022
  • Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2012-2022

Asiasanat
Rajaliikennetilasto