Hyppää sisältöön

Rajaliikennetilasto 2020

17.2.2021 9.00Tulli, tilastointi

Kevyt liikenne rajanylityspaikoilla laski jyrkästi vuonna 2020

Tullin rajaliikennetilaston mukaan sekä lähtevän että saapuvan kevyen liikenteen, eli henkilö- ja pakettiautoliikenteen, kokonaismäärä rajanylityspaikoilla laski jyrkästi vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Lasku oli jyrkintä itärajan rajanylityspaikoilla. Kevyt liikenne Ruotsin rajalla laski itärajaa hitaammin, mutta nopeammin kuin Norjan rajalla ja satamissa.

Saapuvan kuorma-autoliikenteen määrät laskivat Norjan ja Ruotsin rajoilla, mutta kasvoivat itärajan rajanylityspaikoilla ja satamissa vuonna 2020. Lähtevä raskas liikenne laski selvästi maarajoilla, mutta liikennemäärien lasku oli pienempää satamissa.

Kevyt liikenne itärajan yli romahti, liikenne Ruotsin ja Norjan rajoilla laski hitaammin

Saapuneiden henkilö- ja pakettiautojen määrä rajanylityspaikoilla oli hieman alle 2,9 miljoonaa autoa. Määrä laski 55,5 prosenttia vuodesta 2019. Itärajan yli saapunut kevyt liikenne jatkoi laskuaan viime vuonna ja romahti 78,0 prosenttia edellisvuodesta 361 tuhanteen autoon. Vuonna 2019 liikenne väheni 3,0 prosenttia vuodesta 2018. Ruotsin rajan yli saapui viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa kevyen liikenteen autoa (-51,0 %) ja Norjan rajan yli 299 tuhatta autoa (-42,0 %). Ruotsin rajan yli saapuneen kevyen liikenteen määrä kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2019, mutta Norjan rajan ylittänyt saapunut kevyt liikenne laski tuolloin 1,8 prosenttia. Vuonna 2020 merirajalta saapui 638 tuhatta autoa, laskua 41,2 prosenttia edellisvuodesta. Määrä kasvoi 1,5 prosenttia vuonna 2019.

Lähteviä henkilö- ja pakettiautoja tilastoitiin rajanylityspaikoilla viime vuonna noin 2,9 miljoonaa kappaletta. Määrä laski 55,3 prosenttia vuodesta 2019. Lähtevä kevyt liikenne Venäjälle laski edelleen. Venäjälle lähti kevyen liikenteen autoja 77,8 prosenttia edellisvuotta vähemmän (357 tuhatta kpl). Venäjälle lähtenyt kevyt liikenne laski 4,6 prosenttia vuonna 2019, 5,5 prosenttia vuonna 2018. Ruotsiin lähteneiden henkilö- ja pakettiautojen määrä rajanylityspaikoilla laski viime vuonna 50,8 prosenttia edellisvuodesta noin 1,6 miljoonaan autoon. Vuonna 2019 Ruotsiin lähtenyt kevyt liikenne kasvoi 1,7 prosenttia. Norjan vastaisilla rajanylityspaikoilla oli viime vuonna 299 tuhatta lähtevää kevyen liikenteen autoa. Määrä laski 42,7 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2019 Norjan rajan kevyt liikenne laski 0,6 prosenttia. Merirajan lähtöreitille kirjattiin noin 632 tuhatta henkilö- ja pakettiautoa vuonna 2020. Merirajan liikennemäärät laskivat 41,1 prosenttia vuodesta 2019. Vuonna 2019 kasvua tuli 1,4 prosenttia vertailuvuodesta.

Venäjän rajan osuus kevyestä liikenteestä laski edelleen viime vuonna. Merirajan osuus lähtevästä kevyestä liikenteestä oli 22 prosenttia, Norjan rajan osuus kymmenen prosenttia, Venäjän rajan osuus 12 prosenttia ja Ruotsin rajan osuus 55 prosenttia. Rajojen osuudet olivat lähes samat myös saapuvan henkilö- ja pakettiautoliikenteen kohdalla.

Saapunut raskas liikenne Venäjältä ja merirajalta kasvoi

Saapuneiden kuormattujen kuorma-autojen kokonaismäärä laski 5,0 prosenttia vuonna 2020 edellisvuodesta. Saapuneita autoja oli noin 637 tuhatta kappaletta, kun vuonna 2019 lukumäärä oli 671 tuhatta. Ruotsista saapuneiden kuormattujen kuorma-autojen määrä laski 34,1 prosenttia edellisvuodesta noin 87 tuhanteen autoon. Määrä laski 1,0 prosenttia vuonna 2019. Venäjältä saapuneiden autojen määrä kasvoi 3,1 prosenttia 183 tuhanteen autoon vuonna 2020. Vuonna 2019 itärajan yli saapuneen raskaan liikenteen määrä kasvoi 7,4 prosenttia. Norjan maarajan saapuneen raskaan liikenteen määrät laskivat 5,3 prosenttia 47 tuhanteen autoon vuonna 2020. Liikenne kasvoi 2,8 prosenttia vuonna 2019. Merkittävin kuorma-autojen tuloreitti oli meriraja, jossa saapuneen raskaan liikenteen määrä nousi 2,6 prosenttia 321 tuhanteen kuorma-autoon. Kasvu nopeutui vuodesta 2019, jolloin merireitin saapuneen raskaan liikenteen määrä kasvoi 1,7 prosenttia. Merireitin osuus koko saapuvasta kuormatusta raskaasta liikenteestä oli viime vuonna noin 50 prosenttia, Venäjän rajan osuus 29 prosenttia, Ruotsin rajan osuus 14 prosenttia ja Norjan rajan osuus seitsemän prosenttia.

Lähteneiden kuormattujen kuorma-autojen määrä jatkoi laskuaan viime vuonna. Laskua tuli 9,2 prosenttia vuonna 2020, kun vuonna 2019 määrät laskivat 1,6 prosenttia. Viime vuonna autoja lähti noin 504 tuhatta kappaletta, joista Venäjän rajan ylitti 89 tuhatta autoa (-14,5 %), Ruotsin rajan 95 tuhatta autoa (-23,1 %) ja Norjan rajan 45 tuhatta autoa (-10,8 %). Merirajalta lähti 275 tuhatta kuormattua kuorma-autoa, laskua 0,7 prosenttia edellisvuodesta. Lähteneistä kuormatuista kuorma-autoista 55 prosenttia tilastoitiin satamissa, 18 prosenttia Venäjän rajalla, 19 prosenttia Ruotsin rajalla ja yhdeksän prosenttia Norjan rajalla.

Sekä saapunut että lähtenyt kuormattu konttiliikenne laski viime vuonna

Suomen satamista ja itärajan rajanylityspaikoilta lähti viime vuonna noin 368 tuhatta kuormattua konttia. Määrä laski 8,9 prosenttia vuodesta 2019. Laskua tilastoitiin 1,1 prosenttia vuonna 2019 ja 1,5 prosenttia vuonna 2018. Hamina-Kotkan satamasta kontteja lähti viime vuonna noin 161 tuhatta kappaletta (-6,9 %), Helsingin satamasta 102 tuhatta kappaletta (-6,7 %), ja Rauman satamasta noin 64 tuhatta konttia (-16,2 %). Helsingin satamasta lähteneiden kuormattujen konttien osuus kaikista konteista oli 28 prosenttia, Hamina-Kotkan osuus 44 prosenttia ja Rauman osuus 17 prosenttia.

Rajanylityspaikoille saapuneiden kuormattujen konttien määrä laski 5,3 prosenttia vuodesta 2019. Yhteensä kontteja saapui noin 231 tuhatta kappaletta, joista noin 100 tuhatta Helsingin satamaan (-6,6 %), 46 tuhatta Hamina-Kotkaan (-9,6 %) ja 25 tuhatta Rauman satamaan (+4,4 %).

Tyhjiä kontteja saapui rajanylityspaikoille viime vuonna 209 tuhatta kappaletta, eli 13,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Lähteneiden tyhjien konttien määrä kasvoi 0,8 prosenttia 80 tuhanteen konttiin.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi  p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  https://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2012-2020
  • Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2012-2020

Asiasanat
Rajaliikennetilasto