Hyppää sisältöön

Rajaliikennetilasto 2019

3.3.2020 9.00Tulli, tilastointi

Liikenteen määrä itärajan rajanylityspaikoilla jatkoi laskuaan vuonna 2019

Tullin rajaliikennetilaston mukaan sekä lähtevän että saapuvan kevyen liikenteen, eli henkilö- ja pakettiautoliikenteen, kokonaismäärä rajanylityspaikoilla säilyi vuonna 2019 edellisvuoden tasolla. Vuonna 2018 kevyen liikenteen määrät laskivat edellisvuodesta, mutta vuonna 2017 ne eivät muuttuneet vertailuvuodesta. Vuonna 2019 sekä saapuvan että lähtevän kevyen liikenteen määrät jatkoivat hidasta kasvuaan Ruotsin rajanylityspaikoilla. Kevyen liikenteen määrät Norjan ja Venäjän rajanylityspaikoilla sen sijaan laskivat. Vuoden 2018 tapaan vuonna 2019 satamiin saapui ja niistä lähti enemmän kevyttä liikennettä kuin edellisvuonna.

Saapuvan kuorma-autoliikenteen määrät kasvoivat Norjan, Ruotsin ja Venäjän rajoilla kuin satamissakin vuonna 2019. Ruotsista saapuneen raskaan liikenteen määrä laski hieman edellisvuodesta. Lähtevään raskaaseen liikenteeseen tilastoitiin laskua Ruotsin ja Venäjän rajanylityspaikoilla. Lähtevä raskaan liikenteen määrä Norjan rajalla ja satamissa sen sijaan kasvoi.

Kevyen liikenteen määrät Ruotsin rajan ja merirajan yli kasvoivat hieman

Saapuneiden henkilö- ja pakettiautojen määrä rajanylityspaikoilla oli hieman alle 6,5 miljoonaa autoa. Määrä oli lähes sama kuin viime vuonna. Itärajan yli saapunut kevyt liikenne jatkoi laskuaan viime vuonna ja väheni kolme prosenttia edellisvuodesta 1,6 miljoonaan autoon. Vuonna 2018 liikenne väheni viisi prosenttia vuodesta 2017. Ruotsin rajan yli saapui viime vuonna 3,2 miljoonaa kevyen liikenteen autoa (+2 %) ja Norjan rajan yli 516 tuhatta autoa (-2 %). Ruotsin rajan yli saapuneen kevyen liikenteen määrän kasvu oli hieman nopeampaa kuin vuonna 2018, mutta Norjan rajan ylittänyt saapunut kevyt liikenne oli vuonna 2018 suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2017. Merirajalta saapui noin 1,1 miljoonaa autoa, kasvua prosentti edellisvuodesta. Määrä kasvoi myös vuonna 2018 prosentin.

Lähteviä henkilö- ja pakettiautoja tilastoitiin rajanylityspaikoilla viime vuonna noin 6,4 miljoonaa kappaletta. Määrä oli lähes samalla tasolla kuin vuonna 2018. Lähtevä kevyt liikenne Venäjälle laski edelleen. Venäjälle lähti kevyen liikenteen autoja viisi prosenttia edellisvuotta vähemmän (hieman alle 1,6 miljoonaa kpl). Vuonna 2018 Venäjälle lähtenyt kevyt liikenne laski myös viisi prosenttia, vuonna 2017 neljä prosenttia. Ruotsiin lähteneiden henkilö- ja pakettiautojen määrä rajanylityspaikoilla kasvoi viime vuonna kaksi prosenttia edellisvuodesta noin 3,2 miljoonaan autoon. Vuonna 2018 kasvua tuli prosentti. Norjan vastaisilla rajanylityspaikoilla oli viime vuonna 521 tuhatta lähtevää kevyen liikenteen autoa. Määrä laski prosentin edellisvuodesta. Vuonna 2018 Norjan rajan kevyt liikenne laski kaksi prosenttia. Merirajan lähtöreitille kirjattiin noin 1,1 miljoona henkilö- ja pakettiautoa vuonna 2019. Merirajan liikennemäärät kasvoivat prosentin vuodesta 2018. Vuonna 2017 kasvua tuli myös prosentti vertailuvuodesta.

Venäjän rajan osuus kevyestä liikenteestä laski edelleen viime vuonna. Merirajan osuus lähtevästä kevyestä liikenteestä oli noin 17 prosenttia, Norjan rajan osuus kahdeksan prosenttia, Venäjän rajan osuus 25 prosenttia ja Ruotsin rajan osuus 50 prosenttia. Rajojen osuudet olivat lähes samat myös saapuvan henkilö- ja pakettiautoliikenteen kohdalla.

Saapunut raskas liikenne Venäjältä jatkoi kasvuaan, itärajan ylittänyt lähtevä liikenne väheni selvästi

Saapuneiden kuormattujen kuorma-autojen kokonaismäärä kasvoi vuonna 2019 kolme prosenttia edellisvuodesta. Saapuneita autoja oli noin 671 tuhatta kappaletta, kun vuonna 2018 lukumäärä oli 654 tuhatta. Ruotsista saapuneiden kuormattujen kuorma-autojen määrä laski prosentin edellisvuodesta noin 132 tuhanteen autoon. Määrä kasvoi vuonna 2018 kuusi prosenttia. Venäjältä saapuneiden autojen määrä kasvoi seitsemän prosenttia 177 tuhanteen autoon. Vuonna 2018 itärajan yli saapuneen raskaan liikenteen määrä kasvoi jopa 14 prosenttia. Norjan maarajan saapuneen raskaan liikenteen määrät kasvoivat vuonna 2019 kolme prosenttia 49 tuhanteen autoon. Liikenne kasvoi myös vuonna 2018 kolme prosenttia. Merkittävin kuorma-autojen tuloreitti oli meriraja, jossa saapuneen raskaan liikenteen määrä nousi kaksi prosenttia 313 tuhanteen kuorma-autoon. Kasvu hidastui vuodesta 2018, jolloin merireitin saapuneen raskaan liikenteen määrä kasvoi neljä prosenttia. Merireitin osuus koko saapuvasta kuormatusta raskaasta liikenteestä oli viime vuonna noin 47 prosenttia, Venäjän rajan osuus 26 prosenttia, Ruotsin rajan osuus 20 prosenttia ja Norjan rajan osuus seitsemän prosenttia.

Lähteneiden kuormattujen kuorma-autojen määrä kääntyi viime vuonna laskuun. Laskua tuli vuonna 2019 kaksi prosenttia, kun vielä vuonna 2018 määrät kasvoivat kolme prosenttia. Viime vuonna autoja lähti noin 555 tuhatta kappaletta, joista Venäjän rajan ylitti 104 tuhatta autoa (-14 %), Ruotsin rajan noin 123 tuhatta autoa (-1 %) ja Norjan rajan 50 tuhatta autoa (+3 %). Merirajalta lähti 277 tuhatta kuormattua kuorma-autoa, kasvua kolme prosenttia edellisvuodesta. Lähteneistä kuormatuista kuorma-autoista 50 prosenttia tilastoitiin satamissa, 19 prosenttia Venäjän rajalla, 22 prosenttia Ruotsin rajalla ja yhdeksän prosenttia Norjan rajalla.

Sekä saapunut että lähtenyt kuormattu konttiliikenne laski viime vuonna

Suomen satamista ja itärajan rajanylityspaikoilta lähti viime vuonna noin 404 tuhatta kuormattua konttia. Määrä laski prosentin vuodesta 2018. Vuonna 2018 laskua tilastoitiin myös prosentti, mutta vuonna 2017 määrä kasvoi yhdeksän prosenttia. Hamina-Kotkan satamasta kontteja lähti viime vuonna noin 173 tuhatta kappaletta (+3 %), Helsingin satamasta 110 tuhatta kappaletta (+2 %), ja Rauman satamasta noin 76 tuhatta konttia (-6 %). Helsingin satamasta lähteneiden kuormattujen konttien osuus kaikista konteista oli 27 prosenttia, Hamina-Kotkan osuus 43 prosenttia ja Rauman osuus 19 prosenttia.

Rajanylityspaikoille saapuneiden kuormattujen konttien määrä laski kuusi prosenttia vuodesta 2018. Yhteensä kontteja saapui noin 244 tuhatta kappaletta, joista noin 107 tuhatta Helsingin satamaan (-2 %), 51 tuhatta Hamina-Kotkaan (-20 %) ja 24 tuhatta Rauman satamaan (+1 %).

Tyhjiä kontteja saapui rajanylityspaikoille viime vuonna 241 tuhatta kappaletta, eli neljä prosenttia edellisvuotta enemmän. Lähteneiden tyhjien konttien määrä kasvoi kymmenen prosenttia 79 tuhanteen konttiin.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi  p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  https://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2011-2019
  • Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2011-2019

Asiasanat
Rajaliikennetilasto