Hyppää sisältöön

Rajaliikennetilasto 2018

21.2.2019 9.00Tulli, tilastointi

Raskas liikenne rajanylityspaikoilla jatkoi kasvuaan viime vuonna

Tullin rajaliikennetilaston mukaan sekä lähtevän että saapuvan kevyen liikenteen, eli henkilö- ja pakettiautoliikenteen, kokonaismäärä rajanylityspaikoilla laski hieman vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna. Vuosina 2016 ja 2015 kevyen liikenteen määrät eivät muuttuneet edellisvuosista. Vuonna 2018 sekä saapuva että lähtevä kevyt liikenne kasvoi hiukan Ruotsin rajanylityspaikoilla vuoden 2017 tapaan. Kevyt liikenne Norjan ja Venäjän rajanylityspaikoilla sen sijaan laski. Vuoden 2017 tapaan vuonna 2018 satamiin saapui ja niistä lähti enemmän kevyttä liikennettä kuin edellisvuonna. Saapuva kuorma-autoliikenne kasvoi selvästi niin Norjan, Venäjän ja Ruotsin rajoilla kuin satamissakin. Lähtevään raskaaseen liikenteeseen tilastoitiin kasvua Norjan ja Ruotsin rajanylityspaikoilla ja merirajallakin. Lähtevä raskas liikenne Venäjän rajalla sen sijaan säilyi edellisvuoden tasolla.

Itärajan kevyen liikenteen määrien lasku kiihtyi vuonna 2018

Saapuneiden henkilö- ja pakettiautojen määrä rajanylityspaikoilla oli hieman alle 6,5 miljoonaa autoa. Määrä oli hieman vähemmän kuin vuosina 2017 ja 2016. Itärajan yli saapunut kevyt liikenne jatkoi laskuaan viime vuonna ja väheni viisi prosenttia edellisvuodesta 1,7 miljoonaan autoon. Vuonna 2017 liikenne väheni kolme prosenttia vuodesta 2016. Ruotsin rajan yli saapui viime vuonna 3,1 miljoonaa autoa (+1 %) ja Norjan rajan yli 525 tuhatta autoa (-0 %). Ruotsin rajan yli saapuneen kevyen liikenteen määrien kasvu oli yhtä nopeaa kuin vuonna 2017, mutta Norjan rajan ylittänyt saapunut kevyt liikenne oli vuonna 2017 vielä pienessä kasvussa. Merirajalta saapui noin 1,1 miljoonaa autoa, kasvua prosentti edellisvuodesta. Määrä kasvoi myös vuonna 2017 prosentin.  

Lähteviä henkilö- ja pakettiautoja tilastoitiin rajanylityspaikoilla viime vuonna noin 6,4 miljoonaa kappaletta. Autojen määrä laski prosentin vuodesta 2017. Lähtevä kevyt liikenne Venäjälle laski edelleen. Venäjälle lähti kevyen liikenteen autoja viisi prosenttia edellisvuotta vähemmän (hieman alle 1,7 miljoonaa kpl). Vuonna 2017 Venäjälle lähtenyt kevyt liikenne laski neljä prosenttia. Ruotsiin lähtevien henkilö- ja pakettiautojen määrä rajanylityspaikoilla kasvoi viime vuonna edellisvuodesta prosentin hieman alle 3,2 miljoonaan autoon. Vuonna 2017 kasvua tuli kaksi prosenttia. Norjan vastaisilla rajanylityspaikoilla oli viime vuonna 525 tuhatta lähtevää kevyen liikenteen autoa. Määrä laski kaksi prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2017 Norjan rajan kevyt liikenne kasvoi kaksi prosenttia ja vuonna 2016 prosentin. Merirajan lähtöreitille kirjattiin noin 1,1 miljoona henkilö- ja pakettiautoa. Merirajan liikennemäärät kasvoivat prosentin vuodesta 2017. Kasvu hidastui vuodesta 2017, jolloin merirajan lähtevä kevyt liikenne kasvoi kolme prosenttia.  

Venäjän rajan osuus kevyestä liikenteestä laski edelleen viime vuonna. Merirajan osuus lähtevästä kevyestä liikenteestä oli noin 17 prosenttia, Norjan rajan osuus kahdeksan prosenttia, Venäjän rajan osuus noin 26 prosenttia ja Ruotsin rajan osuus 49 prosenttia. Rajojen osuudet olivat lähes samat myös saapuvan henkilö- ja pakettiautoliikenteen kohdalla.

Saapunut raskas liikenne Venäjältä kasvoi

Saapuneiden kuormattujen kuorma-autojen kokonaismäärä kasvoi vuonna 2018 seitsemän prosenttia edellisvuodesta. Saapuneita autoja oli noin 654 tuhatta kappaletta, kun vuonna 2017 lukumäärä oli 612 tuhatta. Ruotsista saapuneiden kuormattujen kuorma-autojen määrä kasvoi kuusi prosenttia edellisvuodesta liki 133 tuhanteen autoon. Määrä kasvoi vuonna 2017 seitsemän prosenttia. Venäjältä saapuneiden autojen määrä kasvoi jyrkästi 14 prosenttia ja kohosi 165 tuhanteen autoon. Saapunut raskas liikenne Venäjältä oli vuonna 2017 vuoden 2016 tasolla. Norjan maarajan saapuneen raskaan liikenteen määrät kasvoivat vuonna 2018 kolme prosenttia 48 tuhanteen autoon. Liikenne kasvoi myös vuonna 2017 kolme prosenttia. Merkittävin kuorma-autojen tuloreitti oli meriraja, jossa saapuneen raskaan liikenteen määrä nousi neljä prosenttia 308 tuhanteen kuorma-autoon. Kasvu kiihtyi vuodesta 2017, jolloin merireitin saapuneen raskaan liikenteen määrä kasvoi prosentin. Merireitin osuus koko saapuvasta kuormatusta raskaasta liikenteestä oli viime vuonna noin 47 prosenttia, Venäjän rajan osuus 25 prosenttia, Ruotsin rajan osuus 20 prosenttia ja Norjan rajan osuus seitsemän prosenttia.

Lähteneiden kuormattujen kuorma-autojen määrä jatkoi vuonna 2017 alkanutta nousuaan myös viime vuonna.  Kasvua tuli vuonna 2018 kolme prosenttia, kun vuonna 2017 määrät kasvoivat neljä prosenttia. Viime vuonna autoja lähti 564 tuhatta kappaletta, joista Venäjän rajan ylitti 121 tuhatta autoa (-0 %), Ruotsin rajan noin 124 tuhatta autoa (+5 %) ja Norjan rajan 49 tuhatta autoa (+1 %). Merirajalta lähti 270 tuhatta kuormattua kuorma-autoa, kasvua viisi prosenttia edellisvuodesta. Lähteneistä kuormatuista kuorma-autoista 48 prosenttia tilastoitiin satamissa, 21 prosenttia Venäjän rajalla, 22 prosenttia Ruotsin rajalla ja yhdeksän prosenttia Norjan rajalla.

Lähteneiden kuormattujen konttien määrän laski hieman

Suomen satamista ja itärajan rajanylityspaikoilta lähti viime vuonna noin 409 tuhatta kuormattua konttia. Määrä laski prosentin vuodesta 2017. Vuonna 2017 kasvua tilastoitiin yhdeksän prosenttia ja vuonna 2016 neljä prosenttia. Hamina-Kotkan satamasta kontteja lähti noin 167 tuhatta kappaletta (-5 %), Helsingin satamasta 107 tuhatta kappaletta (+4 %), ja Rauman satamasta noin 81 tuhatta konttia (+0 %). Helsingin satamasta lähteneiden kuormattujen konttien osuus kaikista konteista oli reilu neljännes, Hamina-Kotkan osuus 41 prosenttia ja Rauman osuus noin viidennes.

Rajanylityspaikoille saapuneiden kuormattujen konttien määrä kasvoi neljä prosenttia vuodesta 2017. Yhteensä kontteja saapui noin 260 tuhatta kappaletta, joista noin 109 tuhatta Helsingin satamaan (+1 %), 64 tuhatta Hamina-Kotkaan (+1 %) ja 24 tuhatta Rauman satamaan (-2 %).

Tyhjiä kontteja saapui rajanylityspaikoille viime vuonna 231 tuhatta kappaletta, eli kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Lähtevien tyhjien konttien määrä kasvoi sen sijaan neljä prosenttia 72 tuhanteen konttiin.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi  p. 040 332 8153
Riikonen, Johanna  p. 040 332 1852
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2010-2018
  • Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2010-2018

Asiasanat
Rajaliikennetilasto