Hyppää sisältöön

Rajaliikennetilasto 2017

26.2.2018 9.00Tulli, tilastointi

Raskaan liikenteen määrä kasvoi vuonna 2017

Tullin rajaliikennetilaston mukaan sekä lähtevän että saapuvan kevyen liikenteen, eli henkilö- ja pakettiautoliikenteen, kokonaismäärät rajanylityspaikoilla säilyivät edellisvuoden tasolla vuonna 2017. Liikennemäärät eivät myöskään muuttuneet vuonna 2016 vuodesta 2015. Vuonna 2017 sekä saapuva että lähtevä kevyt liikenne kasvoi hieman Norjan ja Ruotsin rajanylityspaikoilla, mutta laski Venäjän rajalla. Satamiin saapui ja niistä lähti enemmän kevyttä liikennettä kuin vuonna 2016.

Saapuva kuorma-autoliikenne kasvoi niin Norjan ja Ruotsin rajoilla kuin satamissakin, mutta laski Venäjän rajalla. Lähtevään raskaaseen liikenteeseen tilastoitiin kasvua niin maarajojen rajanylityspaikoilla kuin merirajallakin. Lähtevä raskas liikenne kasvoi edellisen kerran vuonna 2011.

Sekä saapuva että lähtevä kevyt liikenne Venäjän rajalla jatkoi laskuaan vuonna 2017

Saapuneiden henkilö- ja pakettiautojen määrä rajanylityspaikoilla oli hieman yli 6,5 miljoonaa autoa. Määrä oli sama kuin vuosina 2016 ja 2015. Itärajan yli saapunut kevyt liikenne jatkoi laskuaan viime vuonna, ja väheni viime vuonna kolme prosenttia edellisvuodesta 1,8 miljoonaan autoon. Vuonna 2016 liikenne väheni viisi prosenttia vuodesta 2015. Ruotsin rajan yli saapui viime vuonna 3,1 miljoonaa autoa (+1 %) ja Norjan rajan yli 526 tuhatta autoa (+2 %). Länsirajojen liikennemäärät kasvoivat vastaavaa vauhtia myös vuonna 2016. Merirajalta saapui noin 1,1 miljoonaa autoa, kasvua prosentti edellisvuodesta. Kasvu hidastui hieman vuodesta 2016, jolloin merirajan liikenne nousi viisi prosenttia.

Lähteviä henkilö- ja pakettiautoja tilastoitiin rajanylityspaikoilla viime vuonna myös noin 6,5 miljoonaa kappaletta. Autojen määrä pysyi vuosien 2016 ja 2015 tasolla. Lähtevä kevyt liikenne Venäjälle laski edelleen. Venäjälle lähti kevyen liikenteen autoja neljä prosenttia edellisvuotta vähemmän (hieman alle 1,8 miljoonaa kpl). Vuonna 2016 Venäjälle lähtenyt kevyt liikenne laski kolme prosenttia. Ruotsiin lähtevien henkilö- ja pakettiautojen määrä rajanylityspaikoilla kasvoi viime vuonna edellisvuodesta kaksi prosenttia hieman yli 3,1 miljoonaan autoon. Vuonna 2016 kasvua tuli prosentti. Norjan vastaisilla rajanylityspaikoilla oli viime vuonna 533 tuhatta lähtevää kevyen liikenteen autoa. Määrä kasvoi kaksi prosenttia edellisvuodesta. Kasvua tilastoitiin myös vuonna 2016 kaksi prosenttia. Merirajan lähtöreitille kirjattiin reilu miljoona henkilö- ja pakettiautoa. Merirajan liikennemäärät kasvoivat kolme prosenttia vuodesta 2016. Vuonna 2016 merirajan lähtevä kevyt liikenne kasvoi neljä prosenttia.  

Venäjän rajan osuus kevyestä liikenteestä laski edelleen viime vuonna. Merirajan osuus lähtevästä kevyestä liikenteestä oli hieman yli 16 prosenttia, Norjan rajan osuus kahdeksan prosenttia, Venäjän rajan osuus noin 27 prosenttia ja Ruotsin rajan osuus 48 prosenttia. Rajojen osuudet olivat lähes samat myös saapuvan henkilö- ja pakettiautoliikenteen kohdalla.

Saapunut raskas liikenne Venäjältä laski, Venäjälle lähtenyt liikenne kasvoi

Saapuneiden kuormattujen kuorma-autojen kokonaismäärä kasvoi vuonna 2017 kaksi prosenttia edellisvuodesta. Saapuneita autoja oli noin 608 tuhatta kappaletta, kun vuonna 2016 lukumäärä oli 599 tuhatta. Ruotsista saapuneiden kuormattujen kuorma-autojen määrä kasvoi seitsemän prosenttia edellisvuodesta liki 126 tuhanteen autoon. Määrä kasvoi vuonna 2016 kolme prosenttia. Venäjältä saapuneiden autojen määrä sen sijaan laski viime vuonna kolme prosenttia 141 tuhanteen autoon, kun liikennemäärät vielä kasvoivat vuonna 2016. Norjan maarajan saapuneen raskaan liikenteen määrät kasvoivat vuonna 2017 kolme prosenttia 47 tuhanteen autoon. Merkittävin kuorma-autojen tuloreitti oli meriraja, jossa saapuneen raskaan liikenteen määrä nousi prosentin noin 295 tuhanteen kuorma-autoon. Kasvu hidastui vuodesta 2016, jolloin merireitin saapuneen raskaan liikenteen määrä kasvoi neljä prosenttia. Merireitin osuus koko saapuvasta kuormatusta raskaasta liikenteestä oli viime vuonna noin 48 prosenttia, Venäjän rajan osuus 23 prosenttia, Ruotsin rajan osuus lähes 21 prosenttia ja Norjan rajan osuus liki kahdeksan prosenttia.

Lähteneiden kuormattujen kuorma-autojen määrä kääntyi viime vuonna kasvuun useamman vuoden laskutrendin jälkeen. Kasvua tuli viisi prosenttia, kun lähtenyt raskas liikenne laski vuonna 2016 kolme prosenttia ja 15 prosenttia vuonna 2015. Lähtevän raskaan liikenteen määriin tilastoitiin kasvua viimeksi vuonna 2011. Viime vuonna autoja lähti 549 tuhatta kappaletta, joista Venäjän rajan ylitti 125 tuhatta autoa (+10 %), Ruotsin rajan noin 118 tuhatta autoa (+6 %) ja Norjan rajan 48 tuhatta autoa (+6 %). Merirajalta lähti 258 tuhatta kuormattua kuorma-autoa, kasvua kaksi prosenttia edellisvuodesta

Lähteneistä kuormatuista kuorma-autoista 47 prosenttia tilastoitiin satamissa, 23 prosenttia Venäjän rajalla, 22 prosenttia Ruotsin rajalla ja yhdeksän prosenttia Norjan rajalla.

Lähteneiden kuormattujen konttien määrän kasvu nopeutui

Suomen satamista ja itärajan rajanylityspaikoilta lähti viime vuonna noin 415 tuhatta kuormattua konttia. Määrä kasvoi yhdeksän prosenttia vuodesta 2016. Vuonna 2016 kasvua tilastoitiin neljä prosenttia. Hamina-Kotkan satamasta kontteja lähti noin 176 tuhatta kappaletta (+9 %), Helsingin satamasta 103 tuhatta kappaletta (+7 %), ja Rauman satamasta noin 81 tuhatta konttia (+11 %). Helsingin satamasta lähteneiden kuormattujen konttien osuus kaikista konteista oli neljännes, Hamina-Kotkan osuus 43 prosenttia ja Rauman osuus noin viidennes.

Rajanylityspaikoille saapuneiden kuormattujen konttien määrä säilyi vuoden 2016 tasolla. Helsingin sataman osuus saapuneista konteista jatkoi kasvuaan. Yhteensä kontteja saapui noin 250 tuhatta kappaletta, joista noin 108 tuhatta Helsingin satamaan (+3 %), 63 tuhatta Hamina-Kotkaan (-1 %) ja vajaat 25 tuhatta Rauman satamaan (-9 %).

Tyhjiä kontteja saapui rajanylityspaikoille viime vuonna 237 tuhatta kappaletta, eli 16 prosenttia edellisvuotta enemmän. Lähtevien tyhjien konttien määrä laski sen sijaan prosentin 69 tuhanteen konttiin.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi  p. 040 332 8153
Alanen, Elisa  p. 040 332 8678
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2010-2017
  • Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2010-2017

Asiasanat
Rajaliikennetilasto