Hyppää sisältöön

Rajaliikennetilasto 2016

24.2.2017 9.00Tulli, tilastointi

Lähtevän raskaan liikenteen määrä jatkoi laskuaan viime vuonna

Tullin rajaliikennetilaston mukaan sekä lähtevän että saapuvan kevyen liikenteen, eli henkilö- ja pakettiautoliikenteen, kokonaismäärät rajanylityspaikoilla säilyivät edellisvuoden tasolla vuonna 2016. Saapuva ja lähtevä kevyt liikenne kasvoi aavistuksen Norjan ja Ruotsin rajanylityspaikoilla, mutta laski Venäjän rajalla. Satamiin saapui ja niistä lähti enemmän kevyttä liikennettä kuin vuonna 2015.

Saapuva kuorma-autoliikenne kasvoi niin Norjan, Ruotsin ja Venäjän rajoilla kuin satamissakin, mutta lähtevän raskaan liikenteen kokonaismäärä väheni edellisvuodesta. Lähtevää raskasta liikennettä tilastoitiin edellisvuotta vähemmän Ruotsin ja Venäjän rajanylityspaikoilla. Norjan rajalla ja merirajalla lähtevä kuorma-autoliikenne kasvoi hieman vuoden takaisesta.

Sekä saapuvan että lähtevän kevyen liikenteen kokonaismäärä vuoden 2015 tasolla

Saapuneiden henkilö- ja pakettiautojen määrä rajanylityspaikoilla oli hieman alle 6,5 miljoonaa autoa. Määrä oli lähes sama kuin vuonna 2015. Itärajan yli saapunutta kevyttä liikennettä oli viime vuonna noin 1,8 miljoonaa autoa (-5 %), Ruotsin rajan yli saapunutta 3,1 miljoonaa autoa (+1 %) ja Norjan rajan yli saapunutta 516 tuhatta autoa (+2 %). Merirajalta saapui noin miljoona autoa, kasvua viisi prosenttia edellisvuodesta.

Lähteviä henkilö- ja pakettiautoja tilastoitiin rajanylityspaikoilla viime vuonna myös noin 6,5 miljoonaa kappaletta. Autojen määrä ei juurikaan muuttunut edellisvuodesta. Venäjälle lähti kevyen liikenteen autoja kolme prosenttia edellisvuotta vähemmän (hieman alle 1,9 miljoonaa kpl), mutta Ruotsiin lähtevien henkilö- ja pakettiautojen määrä rajanylityspaikoilla kasvoi edellisvuodesta prosentin noin 3,1 miljoonaan autoon. Norjan vastaisilla rajanylityspaikoilla oli viime vuonna 521 tuhatta lähtevää kevyen liikenteen autoa. Määrä kasvoi kaksi prosenttia edellisvuodesta. Merirajan lähtöreitille kirjattiin reilu miljoona henkilö- ja pakettiautoa, kasvua neljä prosenttia vuodesta 2015.

Merirajan osuus lähtevästä kevyestä liikenteestä oli hieman alle 16 prosenttia, Norjan rajan osuus kahdeksan prosenttia, Venäjän rajan osuus noin 29 prosenttia ja Ruotsin rajan osuus liki 48 prosenttia. Rajojen osuudet olivat lähes samat myös saapuvan henkilö- ja pakettiautoliikenteen kohdalla. 

Lähtevä raskas liikenne Venäjälle yhä laskussa

Saapuneiden kuormattujen kuorma-autojen kokonaismäärä kasvoi vuonna 2016 kuusi prosenttia edellisvuodesta. Saapuneita autoja oli noin 599 tuhatta kappaletta, kun vuonna 2015 lukumäärä oli 568 tuhatta. Ruotsista saapuneiden kuormattujen kuorma-autojen määrä kasvoi kolme prosenttia edellisvuodesta liki 118 tuhanteen autoon. Venäjältä saapuneiden autojen määrä nousi 145 tuhanteen autoon, eli kymmenen prosenttia edellisvuotta suuremmaksi. Kymmenen prosentin nousu liikennemääriin tilastoitiin myös Norjan maarajalle, jonka kautta saapui viime vuonna 45 tuhatta kuormattua kuorma-autoa. Merkittävin kuorma-autojen tuloreitti oli meriraja, jossa saapuneen raskaan liikenteen määrä nousi neljä prosenttia noin 291 tuhanteen kuorma-autoon. Merireitin osuus koko saapuvasta kuormatusta raskaasta liikenteestä oli noin 49 prosenttia, Venäjän rajan osuus 24 prosenttia, Ruotsin rajan osuus lähes viidennes ja Norjan rajan osuus liki kahdeksan prosenttia.

Lähteneiden kuormattujen kuorma-autojen määrän lasku loiveni hieman viime vuonna. Laskua tuli kolme prosenttia, kun vuonna 2015 sitä tilastoitiin 15 prosenttia. Viime vuonna autoja lähti 523 tuhatta kappaletta, joista Venäjän rajan ylitti 113 tuhatta autoa (-13 %), Ruotsin rajan noin 112 tuhatta autoa (-2 %) ja Norjan rajan 46 tuhatta autoa (+8 %). Merirajalta lähti lähes 252 tuhatta kuormattua kuorma-autoa, kasvua prosentti edellisvuodesta

Lähteneistä kuormatuista kuorma-autoista 48 prosenttia tilastoitiin satamissa, 22 prosenttia Venäjän rajalla, 21 prosenttia Ruotsin rajalla ja yhdeksän prosenttia Norjan rajalla.

Lähteneiden kuormattujen konttien määrä kasvoi Helsingin ja HaminaKotkan satamissa

Suomen satamista ja itärajan rajanylityspaikoilta lähti viime vuonna noin 382 tuhatta kuormattua konttia. Määrä kasvoi neljä prosenttia vuodesta 2015. HaminaKotkan satamasta kontteja lähti noin 161 tuhatta kappaletta (+10 %), Helsingin satamasta 96 tuhatta kappaletta (+2 %), ja Rauman satamasta noin 73 tuhatta konttia (-2 %). Helsingin satamasta lähteneiden kuormattujen konttien osuus kaikista konteista oli noin neljännes. HaminaKotkan konttien osuus nousi edellisvuoden 40 prosentista 42 prosenttiin, mutta Rauman osuus pieneni vajaan prosenttiyksikön 19 prosenttiin.

Rajanylityspaikoille saapuneiden kuormattujen konttien määrä nousi viime vuonna kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kontteja saapui noin 250 tuhatta kappaletta, joista vajaat 105 tuhatta Helsingin satamaan (+3 %), 64 tuhatta HaminaKotkaan (-9 %) ja reilut 27 tuhatta Rauman satamaan (+16 %).

Tyhjiä kontteja saapui rajanylityspaikoille viime vuonna 203 tuhatta kappaletta, eli 15 prosenttia edellisvuotta enemmän. Lähtevien tyhjien konttien määrä kasvoi myös 15 prosenttia 70 tuhanteen konttiin. 


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi  p. 040 332 8153
Virtanen, Mervi  p. 040 332 8470
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009−2016
  • Kuvio 1. Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (tuhat kpl) maa- ja merirajoilla vuosina 2009−2016

Asiasanat
Rajaliikennetilasto
Seuraava julkistus

17.1.2019