Hyppää sisältöön

Rajaliikennetilasto 2015

20.10.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Kokonaisliikennemäärät rajanylityspaikoilla vähenivät viime vuonna

Tullin rajaliikennetilaston mukaan sekä lähtevän että saapuvan liikenteen kokonaismäärät pienenivät rajanylityspaikoilla viime vuonna edellisvuoteen verrattuna. Kevyen liikenteen, eli henkilö- ja pakettiautoliikenteen, kokonaismäärät rajanylityspaikoilla vähenivät itärajan liikennemäärien laskun vuoksi. Saapuva kuorma-autoliikenne sen sijaan kasvoi itärajalla, mutta lähtevän liikenteen määrät laskivat. Merirajan saapuva ja lähtevä raskas liikenne laski, mutta merirajan ylittäneen kevyen liikenteen määrät kasvoivat sekä tulo- että lähtöreitillä. Ruotsin rajan lähtevä kuorma-autoliikenne kasvoi aavistuksen, mutta saapuva liikenne väheni. Sekä lähtevä että saapuva kevyt liikenne Ruotsin rajalla ei juuri muuttunut edellisvuodesta.

Saapuvan kevyen liikenteen määrät laskivat lähtevän määriä enemmän

Saapuneiden henkilö- ja pakettiautojen määrä rajanylityspaikoilla oli 6,5 miljoonaa autoa, eli kolme prosenttia vuoden 2014 määrää vähemmän. Itärajan yli saapunutta kevyttä liikennettä oli viime vuonna 1,9 miljoonaa autoa (-11 %), Ruotsin rajan yli saapunutta 3,1 miljoonaa autoa (-0 %) ja Norjan rajan yli saapunutta noin 507 tuhatta autoa (+2 %). Merirajalta saapui hieman alle miljoona autoa, kasvua neljä prosenttia edellisvuodesta.

Lähteviä henkilö- ja pakettiautoja tilastoitiin rajanylityspaikoilla viime vuonna 6,5 miljoonaa kappaletta. Autoja oli kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna Venäjälle lähteneiden autojen määrän laskun vuoksi. Venäjälle lähti kevyen liikenteen autoja kymmenen prosenttia edellisvuotta vähemmän (1,9 miljoonaa kpl), mutta Ruotsiin lähtevien henkilö- ja pakettiautojen määrä pysyi rajanylityspaikoilla suurin piirtein edellisvuoden tasolla, 3,1 miljoonassa autossa. Norjan vastaisilla rajanylityspaikoilla oli viime vuonna noin 512 tuhatta lähtevää kevyen liikenteen autoa. Määrä kasvoi kolme prosenttia edellisvuodesta. Merirajan lähtöreitille kirjattiin 981 tuhatta henkilö- ja pakettiautoa, kasvua neljä prosenttia edellisvuodesta.

Merirajan osuus lähtevästä kevyestä liikenteestä oli 15 prosenttia, Norjan rajan osuus kahdeksan prosenttia, Venäjän rajan osuus 30 prosenttia ja Ruotsin rajan osuus 47 prosenttia. Rajojen osuudet olivat lähes samat myös saapuvan henkilö- ja pakettiautoliikenteen kohdalla.

Saapuva kuorma-autoliikenne kasvoi itärajalla

Saapuneiden kuormattujen kuorma-autojen kokonaismäärä pysyi vuonna 2015 lähes edellisvuoden tasolla. Saapuneita autoja oli noin 568 tuhatta kappaletta, kun vuonna 2014 lukumäärä oli 566 tuhatta. Ruotsista saapuneiden kuormattujen kuorma-autojen määrä laski neljä prosenttia edellisvuodesta liki 115 tuhanteen autoon, mutta Venäjältä saapuneiden autojen määrä nousi 132 tuhanteen autoon, eli kuusi prosenttia edellisvuotta suuremmaksi. Norjan maarajan kautta saapui viime vuonna 41 tuhatta kuorma-autoa, eli neljä prosenttia edellisvuotta enemmän. Merkittävin kuormattujen kuorma-autojen tuloreitti oli meriraja, jossa saapuneen raskaan liikenteen määrä kuitenkin laski prosentilla noin 280 tuhanteen kuorma-autoon. Merireitin osuus koko saapuvasta kuormatusta raskaasta liikenteestä oli 49 prosenttia, Venäjän rajan osuus 23 prosenttia, Ruotsin rajan osuus 20 prosenttia ja Norjan rajan osuus seitsemän prosenttia.

Lähteneiden kuormattujen kuorma-autojen määrä laski 15 prosenttia edellisvuodesta. Autoja oli yhteensä noin 538 tuhatta kappaletta. Venäjälle lähteneiden kuormattujen kuorma-autojen määrä laski 38 prosenttia vuoden takaisesta jääden vain noin 131 tuhanteen autoon. Ruotsiin lähti liki 114 tuhatta kuormattua kuorma-autoa (+1 %), Norjaan noin 42 tuhatta autoa (+3 %). Merirajalta lähti lähes 251 tuhatta kuormattua kuorma-autoa, laskua seitsemän prosenttia edellisvuodesta. Lähteneistä kuormatuista kuorma-autoista 47 prosenttia tilastoitiin satamissa, 24 prosenttia Venäjän rajalla, 21 prosenttia Ruotsin rajalla ja kahdeksan prosenttia Norjan rajalla.

Helsingin satamasta lähteneiden kuormattujen konttien määrä suureni

Suomen satamista ja Vainikkalan asemalta lähti viime vuonna noin 368 tuhatta kuormattua konttia. Määrä oli lähes sama kuin vuonna 2014. HaminaKotkan satamasta kontteja lähti noin 147 tuhatta kappaletta (-2 %), Helsingin satamasta 94 tuhatta kappaletta (+12 %), ja Rauman satamasta vajaat 75 tuhatta konttia (-6 %). Helsingin satamasta lähteneiden kuormattujen konttien osuus kaikista konteista nousi edellisvuoden 23 prosentista 26 prosenttiin. HaminaKotkan konttien osuus laski 41 prosentista 40 prosenttiin ja Rauman osuus pieneni vajaasta 22 prosentista 20 prosenttiin.

Rajanylityspaikoille saapuneiden kuormattujen konttien määrä putosi viime vuonna 16 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kontteja saapui noin 244 tuhatta kappaletta, joista vajaat 102 tuhatta Helsingin satamaan (-3 %), 70 tuhatta HaminaKotkaan (-37 %) ja reilut 23 tuhatta Rauman satamaan (-5 %).

Tyhjiä kontteja saapui rajanylityspaikoille viime vuonna 177 tuhatta kappaletta, eli 22 prosenttia edellisvuotta enemmän. Lähtevien tyhjien konttien määrä laski 16 prosenttia 61 tuhanteen konttiin.


Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Riikonen, Johanna p. 040 332 1824
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi
Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (1000 kpl) maa-ja merirajoilla vuosina 2009-2015
  • Saapuneet ja lähteneet kuormatut kuorma-autot (1000 kpl) maa-ja merirajoilla vuosina 2009-2015

Asiasanat
Rajaliikennetilasto