Hyppää sisältöön

Raakasokerin tullien uusi laskentatapa voimaan 1.4.2012 – raakasokerin tullien laskenta

Julkaisuajankohta 3.4.2012 13.11
Tiedote

49/2012, TE/JR

Tullihallitus

Määräys

Dnro
49/010/12

Antopäivä
3.4.2012

Säädösperusta
Euroopan Unionin virallinen lehti EU VL L 254/2009, 26.9.2009

Voimassaoloaika
Voimassa toistaiseksi

Kohderyhmät
Tullipiirit ja tavaranhaltijat

Toimenpide 123
(KEU, Käyttötarkoitukseen perustuva muu kuin etuuskohteluun oikeuttava tariffikiintiö)

Uusi paljousyksikkö
DAP = 10 000 kg, korjattu polarisoinnin mukaisesti

Asetus No 891/2009, 25.9.2009 (EUVL L 254, 26.9.2009)
10 artikla: Luovutus vapaaseen liikkeeseen
CXL-myönnytyksiin oikeutetun sokerin, jonka järjestysnumerot ovat 09.4317, 09.4318, 09.4319 ja 09.4321, kiintiöiden vapaaseen liikkeeseen luovutuksen edellytyksenä on kyseisen kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (ETY) N:o 2454/93 55–65 artiklan mukaisesti myöntämän alkuperätodistuksen esittäminen.

Jos CXL-myönnytyksiin oikeutetun sokerin, jonka järjestysnumerot ovat 09.4317, 09.4318, 09.4319 ja 09.4320, osalta tuodun raakasokerin polarisaatio poikkeaa 96 asteesta, 98 euroa tonnilta olevaa tullia on tapauksen mukaan joko korotettava tai alennettava 0,14 prosentilla jokaista todettua asteen kymmenyksen suuruista poikkeamaa kohden.

Esimerkki

Sokerin saanto 96,1 astetta, sokerin tulli 98 euroa/tonni, polarisointi 0,14 % tekee 98 eurosta 0,1372 euroa (asetuksen 10 artiklan mukaisesti).

Toimenpiteen 123 komponentit ovat seuraavat:

tullin ilmaisin

määrä

yksikkö

paljousyksikkö

01

98

EUR

TNE

04

0.1372

EUR

TNP

Kannettavan tullin määrä on:
98.00 euroa/1000 kg + 0.1372 euroa/1000 kg/korjattu polarisoinnin mukaisesti.

Uusi laskentatapa dekatonneina, voimaan 1.4.2012

Raakasokerin tullien laskentatapaa muutettu niin, että polarisaatio ilmoitetaan dekatonneina (DAP)

0.1372 kerrotaan luvulla 10, jolloin tulokseksi saadaan 1.372. Myös paljousyksikkö muutetaan tonneista dekatonneiksi.  Integrointi on seuraava:

tullin ilmaisin

määrä

yksikkö

paljousyksikkö

01

98

EUR

TNE

04

1.372

EUR

DAP

Kannettavan tullin määrä on:
98.00 eur/1000 kg + 1.372 eur/10 000 kg/korjattu polarisoinnin mukaisesti.
Luetaan (98 euroa per tonni) + (1.372 euroa per dekatonni, polarisointi huomioon otettuna).

THT