Asiakastiedote 22.4.2016
Puuttuvan tiedon lupien voimassaolo 1.5.2016 lähtien

22.4.2016 13.45
Tiedote

Puuttuvan tiedon luvat (Tullin soveltamisasetuksen artiklaan 256 perustuvat luvat) siirtyvät unionin tullikoodeksin soveltamisen myötä yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen säännöllisen käytön luvan alle.

Tämä merkitsee sitä, että nykyisten puuttuvan tiedon luvanhaltijoiden on täytettävä uuden luvan myöntämiskriteerit, mikäli haluavat, että lupa säilyy voimassa.

Siirtymäaika

Voimassa olevat puuttuvan tiedon luvat säilyvät voimassa enintään 1.5.2019 asti.

Tullin lupakeskus ottaa siirtymäaikana 1.5.2016 – 1.5.2019  yhteyttä luvanhaltijoihin ja kartoittamaan heiltä lupatarpeen. Mikäli toimijoilla on tarve yksinkertaistetun tulli-ilmoitusten säännöllisen käytön luvalle, Lupakeskus aloittaa lupa-arvioinnin lähettämällä toimijoille kyselyn uusiin lupakriteereihin liittyen. Luvanhaltijoiden ei tarvitse erikseen pyytää arviointia.

Uudet lupakriteerit ovat:

  • Tullivaatimusten noudattaminen (hakija ei ole syyllistynyt tulli- tai verolainsäädännön vakavaan rikkomiseen);
  • Hakijalla on tarvittaessa käytössään menettelyt kauppapoliittisten toimenpiteiden mukaisesti myönnettyjen tai maataloustuotteiden kauppaan liittyvien lupien ja todistusten käsittelemiseksi;
  • Hakijalla on työohjeet, joilla työntekijöitä ohjeistetaan ilmoittamaan tulliviranomaisille kaikista vaatimusten noudattamiseen liittyvistä vaikeuksista, ja hakija ottaa käyttöön menettelyt, joilla tällaisista vaikeuksista ilmoitetaan tulliviranomaisille;
  • Hakijalla on tarvittaessa käytössään menettelyt kieltoja ja rajoituksia sisältävien tuonti- ja vientilupien käsittelemiseksi. Tämä sisältää myös toimenpiteet, joilla kieltojen tai rajoitusten alaiset tavarat erotetaan muista tavaroista ja joilla varmistetaan kyseisten kieltojen ja rajoitusten noudattaminen

Lupaehdot

Yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen lupaan liittyvät lupaehdot julkaistaan jatkossa asiakasohjeina Tullin internetsivuilla. Uudistuvasta lainsäädännöstä lisää: Lainsäädäntö uudistuu 

Lisätietoa: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande