Hyppää sisältöön

Purutupakan ja ”nikotiininuuskan” maahantuonti

Julkaisuajankohta 26.8.2019 11.33
Tiedote

Purutupakka

Purutupakka on tupakasta valmistettu savuton tupakkatuote, joka on tarkoitettu yksinomaan pureskeltavaksi ja joka sisältää riippuvuutta aiheuttavaa nikotiinia. Nikotiini liukenee, kun tuotetta pureskellaan. Purutupakan kaltaisia savuttomia tupakkatuotteita ovat myös nuuska sekä nenänuuska. Purutupakkaa koskevat samat myynti- ja maahantuontikiellot kuin nuuskaa ja nenänuuskaa. 

Suomen tupakkalain mukaan purutupakan, nuuskan ja nenänuuskan myynti ja maahantuonti on kielletty. Maahantuontikielto koskee myös näiden tuotteiden hankkimista ja vastaanottamista postitse tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta. Tupakkalaissa säädetään kuitenkin matkustajatuontia koskeva poikkeus maahantuontikiellosta. Sen mukaan täysi-ikäinen yksityishenkilö saa omaa henkilökohtaista käyttöään varten tuoda mukanaan maahan yhteensä enintään 1 000 grammaa nuuskaa, purutupakkaa ja nenänuuskaa vuorokaudessa. Lahjaksi tai edes perheenjäsenille edellä mainittuja tuotteita ei saa tuoda.

Purutupakan laiton maahantuonti on Tullin havaintojen mukaan harvinaista. Nuuskan laiton maahantuonti taas on kasvanut vuosi vuodelta. 

Tupakkalaki (549/2016) 2 §:n 10 kohta ja 63 §

”Nikotiininuuska”

”Nikotiininuuska” on nikotiinia sisältävä annospussi. Suomessa ”nikotiininuuska” luokitellaan nikotiinipitoisuuden perusteella lääkevalmisteeksi, joko luvallisesti markkinoilla olevaksi itsehoitolääkkeiksi tai reseptilääkkeeksi. Itsehoitolääkkeen nikotiinipitoisuus on enintään 4 mg annospussia kohden (päiväannos 96 mg). Yli 4 mg nikotiinia sisältävät nuuskat vaativat lääkereseptin.

”Nikotiininuuskan” maahantuonnin raja-arvot määräytyvät sen mukaan, tuodaanko vai tilataanko (postitse) valmisteet Eta-alueelta vai sen ulkopuolelta ja vaativatko ne lääkemääräyksen:

Matkustaja:

 

Eta-alueelta

Eta-alueen ulkopuolelta

Lääkemääräyksellä (yli 4 mg)

12 kk tarve

3 kuukauden tarve

Itsehoitovalmisteet (alle 4 mg)

12 kk tarve

3 kuukauden tarve

Tilattuna postitse:

 

Eta-alueelta

Eta-alueen ulkopuolelta

Lääkemääräyksellä (yli 4 mg)

3 kk tarve

maahantuonti ei ole sallittua

Itsehoitovalmisteet (alle 4 mg)

3 kk tarve

maahantuonti ei ole sallittua

”Nikotiininuuskan” maahantuonnin enimmäismäärät lasketaan itsehoitovalmisteen pakkaukseen merkitystä annosmäärästä ja reseptilääkkeissä lääkemääräyksen tai käyttöohjeen perusteella.

Lääkkeiden maahantuonti on aina henkilökohtaista. Yksityishenkilö ei voi lähettää tai tuoda lääkevalmisteita toiselle yksityishenkilölle, eikä niitä voi myöskään tilata toisen henkilön nimissä. 

Asetus lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen 1088/2002

Lääkelaki 1987/395

Asiakastiedotteet