Puolustusministeriön puolustustarvikkeiden sähköiset vientiluvat käsitellään 1.1.2017 alkaen sähköisessä VIVA -järjestelmässä

29.12.2016 13.07
Tiedote

Puolustusministeriön puolustustarvikeluvat muuttuvat sähköisiksi luviksi ja lupien merkitseminen keskitetään Tullin Sähköiseen palvelukeskukseen (SPAKE). Kaikki PLMn luvat ovat sähköisiä 1.1.2017 alkaen, joten dokumenttimuotoisia lupia ei käsitellä Tullissa, eikä niihin tehdä manuaalisia merkintöjä.

Puolustustarvikkeiden lupatyypit                                         

Puolustustarvikkeiden vienti EU:n ulkopuolelle edellyttää vientilupaa. Mikäli kyse on viennistä Norjaan, Islantiin tai Liechtensteiniin, niin edellytetään siirtolupaa.

Puolustustarvikkeiden siirto EU:n sisällä edellyttää siirtolupaa. Siirtolupatyyppejä ovat yksittäinen siirtolupa, koontisiirtolupa ja yleinen siirtolupa.

Puolustustarvikkeiden kauttakuljetus Suomen kautta edellyttää kauttakuljetuslupaa.

Lupien sähköinen merkitseminen 1.1.2017 alkaen

Puolustustarvikkeiden luvat ovat paperisia 31.12.2016 asti ja luvanhaltijan tai tämän edustajan on pitänyt käydä merkkauttamassa ne Tullissa. 1.1.2017 alkaen ei ole enää paperisia lupia, vaan puolustustarvikkeiden luvat ovat sähköisinä puolustusministeriön sähköisessä luparekisterissä. Luvanhaltijoiden ei myöskään enää 1.1.2017 lähtien tarvitse käydä esittämässä paperisia lupia Tullille, vaan luvanhaltijoiden on toimittava seuraavasti:

Vienti EU:n ulkopuolelle

Vientitavara asetetaan vientimenettelyyn ja lupatiedot ilmoitetaan tulli-ilmoituksella ja ilmoitukset nousevat Tullin sähköisessä palvelukeskuksessa käsittelyyn, joka tarkastaa ja merkitsee luvat suoraan sähköisessä järjestelmässä. 

Siirto EU:n sisällä

Niihin ei kohdistu vienti-ilmoitusta, mutta luvanhaltijan tulee toimia seuraavien puolustustarvikkeiden siirtoluvissa olevien vakioehtojen mukaisesti:

  • Puolustustarvikkeiden väliaikainen siirtolupa EU-maihin

Luvanhaltijan pitää vähintään 2 tuntia ennen puolustustarvikkeiden siirtoa Suomesta lähettää sähköposti osoitteeseen spake.vienti(at)tulli.fi, otsikoilla ”Puolustustarvikkeiden siirtolupa”. Sähköpostiviestin pitää sisältää kauppalasku tai vastaava dokumentti, josta siirrettävät tuotteet on yksilöitävissä sekä tieto luvan numerosta, kuljetusvälineestä ja lastausajankohdasta sekä –paikasta. Luvan mukaisten tuotteiden on oltava Tullin tarkastettavissa. Tulli merkitsee luvan sähköisessä järjestelmässä. Luvanhaltijan pitää puolustusministeriön niin pyytäessä esittää puolustustarvikkeen palautumisen todistavat kuljetusasiakirjat todisteeksi puolustustarvikkeen palautumisesta Suomeen.

  • Puolustustarvikkeiden pysyvä siirtolupa EU-maihin

Luvanhaltijan pitää vähintään 2 tuntia ennen puolustustarvikkeiden siirtoa Suomesta lähettää sähköposti osoitteeseen spake.vienti(at)ulli.fi, otsikoikolla ”Puolustustarvikkeiden siirtolupa”. Sähköpostiviestin pitää sisältää kauppalasku tai vastaava dokumentti, josta siirrettävät tuotteet on yksilöitävissä sekä tieto luvan numerosta, kuljetusvälineestä ja lastausajankohdasta sekä –paikasta. Luvan mukaisten tuotteiden on oltava Tullin tarkastettavissa. Tulli merkitsee luvan sähköisessä järjestelmässä. Määrämaassa loppukäyttäjältä on pyydettävä todistus tuotteiden saapumisesta maahan. Luvanhaltijan pitää esittää määrämaan Tullin antama todistus maahantuonnista tai loppukäyttäjän antama vastaanottokuittaus puolustusministeriölle todisteeksi tapahtuneesta maastaviennistä.

Poikkeuksena edellä selvitetystä on yleinen siirtolupa. Yleinen siirtolupa ei ole mikään erillinen lupadokumentti, joten yleisen siirtoluvan haltijan ei tarvitse lähettää edellä kuvattua sähköpostia Tullille.

Kauttakuljetus Suomen kautta

  • Puolustustarvikkeiden kauttakuljetuslupa

Luvanhaltijan pitää vähintään 2 tuntia ennen puolustustarvikkeiden poistumista Suomesta lähettää sähköposti osoitteeseen spake.vient(at)tulli.fi, otsikolla ”Puolustustarvikkeiden kauttakuljetuslupa”. Sähköpostiviestin pitää sisältää kauppalasku tai vastaava dokumentti, josta kauttakuljetettavat tuotteet on yksilöitävissä sekä tieto luvan numerosta, kuljetusvälineestä ja lastausajankohdasta sekä –paikasta. Luvan mukaisten tuotteiden on oltava Tullin tarkastettavissa. Tulli merkitsee luvan sähköisessä järjestelmässä. Määrämaassa loppukäyttäjältä on pyydettävä todistus tuotteiden saapumisesta maahan. Luvanhaltijan pitää esittää määrämaan Tullin antama todistus maahantuonnista tai loppukäyttäjän antama vastaanottokuittaus puolustusministeriölle todisteeksi tapahtuneesta kuljetuksesta.

Sähköinen palvelukeskus ilmoittaa sähköpostitse, kun siirtolupa tai kauttakuljetuslupa on merkitty sähköiseen järjestelmään.

Lisätietoja: yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet