Hyppää sisältöön

Polttoturpeen energiaveron alennus 1.3.2016

26.2.2016 14.00
Tiedote

16/2016, KJL/KL

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta annetun lain (513/2015) voimaantulosäännöksen mukaan lain (1260/1996) verotaulukon 2 muutos tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Valtioneuvosto on 25.2.2016 antanut muutoksen voimaantuloa koskevan asetuksen, jonka nojalla yllä mainittu verotaulukon muutos tulee voimaan 1.3.2016. Muutoksen johdosta polttoturpeen verotasoksi tulee 1,90 euroa megawattitunnilta.

Samassa yhteydessä tulee voimaan myös yllä tarkoitetun verotaulukon muuttamista koskeva laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (1724/2015).

Verotaulukko

VEROTAULUKKO 2

Tuote

Tuoteryhmä

Energiavero

Huoltovarmuusmaksu

Yhteensä

Sähkö snt/kWh

– veroluokka I

1

2,24

0,013

2,253

– veroluokka II

2

0,69

0,013

0,703

Mäntyöljy snt/kg

3

25,36

0

25,36

Polttoturve euroa/MWh

4

1,90

0

1,90

THT