Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

16.11.2016 8.21
Tiedote

99/2016, MSR

Väliaikainen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rauta- ja teräsputkien tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 2016/1977 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli kiinalaisten rauta- ja teräsputkien tuonnissa. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 ja 7304 59 99 (Taric-koodi 7304 29 90 90).

Sovellettavat väliaikaiset polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Väliaikainen polkumyyntitulli %

Taric-lisäkoodi

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd

45,4

C171

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd

79,0

C172

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd

43,5

C173

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

73,3

C174

Muut yhteistyössä toimineet tuottajat (Liite)

71,8

C998

Kaikki muut tuottajat

81,1

C999

Edellä mainituille yrityksille määritetyn yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää kauppalaskun esittämistä. Siinä on oltava kauppalaskun laatineen tahon nimellä ja tehtävänimikkeellä yksilöidyn työntekijän päiväämä ja allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn (tarkasteltavana oleva tuote) (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (asianomainen maa). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”

Tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää väliaikaista polkumyyntitullia vastaavan vakuuden asettamista. Komission asetus julkaistiin 12.11.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 305. Asetus tuli voimaan 13.11.2016 ja sitä sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Päättynyt polkumyyntitoimenpide

Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevien rasva-alkoholien ja niiden seosten tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyivät 12.11.2016. Tuote luokitellaan Taric-koodeihin 2905 16 85 10, 2905 17 00 00, 2905 19 00 60, 3823 70 00 11 ja 3823 70 00 91. Komission ilmoitus julkaistiin 12.11.2016 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 418.

Lisätietoja: Minna Raitanen, p. 040 332 2419


LIITE
Yhteistyössä toimineet, otokseen kuulumattomat kiinalaiset vientiä harjoittavat tuottajat:

Yritys

Taric-lisäkoodi

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd

C998

Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd

C998

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd

C998

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

C998

Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd

C998

Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd

C998

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

C998

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd

C998

THT