Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

17.11.2010 15.49
Tiedote

179/2010, MKi/MSR

Väliaikainen polkumyyntitulli kiinalaisen melamiinin tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 1035/2010 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan melamiinin tuonnissa. Tuote luokitellaan CN-koodiin 2933 61 00.

Sovellettavat väliaikaiset polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli (%)

Taric-lisäkoodi

Sichuan Golden Elephant

44,9

A986

Shandong Liaherd

47,6

A987

Henan Junhua

49,0

A988

Kaikki muut yritykset

65,2

A999

Tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää väliaikaista polkumyyntitullia vastaavan vakuuden asettamista. Asetus julkaistiin 16.11.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 298. Asetus tuli voimaan 17.11.2010 ja sitä sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Väliaikainen polkumyyntitulli Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevan zeoliitti A -jauheen tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 1036/2010 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevan zeoliitti A -jauheen tuonnissa. Tuotetta kutsutaan myös zeoliitti NaA -jauheeksi tai zeoliitti 4A -jauheeksi. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 2842 10 00 30.

Sovellettava väliaikainen polkumyyntitulli on 28,1 prosenttia. Tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää väliaikaista polkumyyntitullia vastaavan vakuuden asettamista.

Asetus julkaistiin 16.11.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 298. Asetus tuli voimaan 17.11.2010 ja sitä sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Väliaikainen polkumyyntitulli kiinalaisen päällystetyn hienopaperin tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 1042/2010 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan päällystetyn hienopaperin tuonnissa. Tuote on yhdeltä tai molemmilta puolilta päällystettyä paperia, kartonkia tai pahvia (lukuun ottamatta voimapaperia, -kartonkia ja -pahvia), joko arkkeina tai rullina. Sen paino on 70 g/m² tai enemmän mutta enintään 400 g/m²  ja vaaleus enemmän kuin 84 (mitattuna standardin ISO 2470–1 mukaisesti).

Tuote luokitellaan Taric-koodeihin

4810 13 20 20

4810 13 80 20

4810 14 20 20

4810 14 80 20

4810 19 10 20

4810 19 90 20

4810 22 10 20

4810 22 90 20

4810 29 30 20

4810 29 80 20

4810 99 10 20

4810 99 30 20

4810 99 90 20

Väliaikaista polkumyyntitullia ei sovelleta rulliin, jotka soveltuvat käytettäväksi rullapainokoneissa. Väliaikaista polkumyyntitullia ei myöskään sovelleta monikerroksiseen paperiin eikä monikerroksiseen kartonkiin.

Sovellettavat väliaikaiset polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli (%)

Taric-lisäkoodi

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang City, Jiangsun provinssi, Kiina Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou City, Jiangsun provinssi, Kiina

19,7

B001

Kaikki muut yritykset

39,1

B999

Tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää väliaikaista polkumyyntitullia vastaavan vakuuden asettamista. Asetus julkaistiin 17.11.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 299. Asetus tulee voimaan 18.11.2010 ja sitä sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Uusia polkumyyntitoimenpiteitä

– Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan kumariinin tuonnissa on aloitettu osittainen välivaiheen tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 2932 21 00. Ilmoitus julkaistiin 5.11.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 299.

– Kiinan kansantasavallasta, Etelä-Afrikasta ja Ukrainasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapelien tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ja ex 7312 10 98. Ilmoitus julkaistiin 13.11.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 309.

Päättyneitä polkumyyntitoimenpiteitä

Intiasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapelien tuontia koskenut polkumyynnin vastainen menettely (polkumyyntitulli) on päättynyt 17.11.2010. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ja ex 7312 10 98. Ilmoitus julkaistiin 16.11.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 311.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 33 22419
                           

THT