Hyppää sisältöön

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 26.7.2010 9.16 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 13.17
Pressmeddelande

129/2010, MKi/MSR

- Vid import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn inletts gällande eventuellt fortsatta antidumpningsåtgärder. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 8427 90 00 och ex 8431 20 00. Tillkännagivandet publicerades den 20 juli 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 196.

- Vid import av tris(2-kloro-1-metyletyl)fosfat med ursprung i Folkrepubliken Kina har ett antidumpningsförfarande (undersökning) inletts. Produkten har CUS-nummer 0024577-2. Produkten benämns även ”TCPP” och har följande synonymer:

  • 2-propanol, 1-kloro, fosfat (3:1)
  • tris(monokloroisopropyl)fosfat (TMCP)
  • tris(2-kloroisopropyl)fosfat (TCIP)
  • fosforsyra, tris(2-kloro-1-metyletyl)ester
  • tris(beta-kloroisopropyl)fosfat
  • 1-kloro-2-propanolfosfat (3:1).

Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2919 90 00. Tillkännagivandet publicerades den 23 juli 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 201.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

TMD