Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

16.11.2015 10.59
Tiedote

90/2015, MSR

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rauta- ja teräsputkien liitososien tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet jatkuvat

Komission asetuksella (EU) nro 2015/1934 on jatkettu kiinalaisten putkien liitososien tuonnissa sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaoloa. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ja ex 7307 99 80 (Taric-koodit 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 ja 7307 99 80 98).

Sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on 58,6 prosenttia. Asetus julkaistiin 28.10.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 282. Asetus tuli voimaan 29.10.2015.

Muutos kiinalaisen molybdeenilangan tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitulleihin

Komission asetuksella (EU) nro 2015/1952 on 64,3 prosentin polkumyyntitulli laajennettu koskemaan myös molybdeenilankaa, jossa on vähintään 97 painoprosenttia molybdeenia ja jonka poikkileikkauksen suurin läpimitta on suurempi kuin 4,0 millimetriä mutta enintään 11,0 millimetriä. Tämän tuotteen CN-koodi on ex 8102 96 00 (Taric-koodit 8102 96 00 20 ja 8102 96 00 40).

Polkumyyntitulli kannetaan myös molybdeenilangasta, joka on 12.3.2015 voimaan tulleen komission asetuksen (nro 2015/395, ks. THT nro 23/2015) nojalla ollut kirjaamisvelvoitteen alaista. Tähän mennessä sovellettu kirjaamisvelvoite päättyy. Asetus julkaistiin 30.10.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 284. Asetus tuli voimaan 31.10.2015.

Lopullinen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan asesulfaamikaliumin tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 2015/1963 käyttöön otettu polkumyyntitulli kannetaan kiinalaisen asesulfaamikaliumin (6-metyyli-1,2,3-oksatiatsin-4(3H)-oni-2,2-dioksidin kaliumsuola, CAS RN 55589-62-3) tuonnissa. Tuote luokitellaan Taric-koodiin 2934 99 90 21.

Sovellettavat polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Lopullinen tulli
(euroa/nettokilogramma)

Taric-lisäkoodi

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.

4,58

C046

Suzhou Hope Technology Co., Ltd. 

4,47

C047

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.

2,64

C048

Kaikki muut yritykset

4,58

C999

Edellä mainituille yrityksille määritetyn yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää, että tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, jossa on oltava kauppalaskun laatineen tahon nimellä ja tehtävänimikkeellä yksilöidyn työntekijän päiväämä ja allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn asesulfaamikaliumin (määrä) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), Kiinan kansantasavalta. Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.” Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, sovelletaan ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 46/2015) vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisina, lukuun ottamatta tiettyjen valmisteiden ja/tai seosten sisältämästä ace-K:sta perittyjä tulleja (CN-koodit ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 ja ex 3824 90 96). Asetus julkaistiin 31.10.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 287. Asetus tuli voimaan 1.11.2015.

Uusi polkumyyntitoimenpide

Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien putkenosien tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely. Tutkimuksen kohteena oleva tuote on tyssähitsauksessa käytettävät putkenosat, jotka on valmistettu austeniittisista ruostumattomista teräslajeista, joita käytetään korroosionkestävissä käyttökohteissa ja jotka vastaavat (AISI A269:n mukaisesti) koodeja WP 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 ja 321H ja niitä vastaavia muissa standardeissa. Osien suurin ulkoläpimitta on enintään 406,4 millimetriä ja seinämän paksuus on enintään 16 millimetriä viimeisteltynä tai viimeistelemättömänä. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7307 23 10 ja ex 7307 23 90.

Ilmoitus julkaistiin 29.10.2015 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 357. Tutkimus saatetaan päätökseen 15 kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT