Hyppää sisältöön

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 6.5.2010 9.20 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 14.53
Pressmeddelande

78/2010, RAS/MSR

Ändring (gällande företag) av antidumpningstull vid import av vissa malaysiska rördelar

Genom rådets förordning (EG) nr 363/2010 har översynen gällande företaget Pantech Steel Industries Sdn Bhd avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 och ex 7307 99 90. Registreringen av importen, som påbörjades den 1 augusti 2009, avslutas nu. För den registrerade importen tas ut en antidumpningstull på 49,9 procent.

Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen förutsätter att en faktura enligt bilaga 1 nedan visas upp. Företagets Taric-tilläggsnummer on A 961. Förordningen publicerades den 29 april 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 107. Den trädde i kraft den 30 april 2010.

Ändring (gällande företag) av antidumpningstull vid import av kinesiska polyesterfilamentvävnader

Genom rådets förordning (EG) nr 364/2010 har antidumpningstullen ändrats vid import av polyesterfilamentvävnader. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 och ex 5407 69 90.

För följande företag har en individuell antidumpningstull fastställts:

Företag

Tullsats %

Taric-tilläggsnummer

AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd

14,1

A617

Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd

14,1

A617

Förordningen publicerades den 29 april 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 107. Den trädde i kraft den 30 april 2010.

Preliminär antidumpningstull vid import av natriumglukonat med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom kommissionens förordning (EG) nr 377/2010 har en preliminär antidumpningstull införts på import av natriumglukonat med ursprung i Folkrepubliken Kina. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2918 16 00.

De tillämpliga tullarna trädde i kraft den 5 maj 2010 och är följande:

Företag

Tullsats %

Taric-tilläggsnummer

Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd

5,6

A972

Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd

27,3

A973

Alla övriga företag

53,4

A999

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen. Tillämpningen av den individuella antidumpningstullen förutsätter att en faktura enligt bilaga 2 nedan visas upp.

Förordningen publicerades den 4 maj 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 111. Förordningen tillämpas i sex månader.

Ny antidumpningsåtgärd

Vid import av furfurylalkohol med ursprung i Folkrepubliken Kina har en översyn gällande eventuella fortsatta antidumpningsåtgärder inletts. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2932 12 00. Tillkännagivandet publicerades den 27 april 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 107.

Antidumpningsåtgärder som kommer att avslutas

Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av vissa tegelstenar av magnesia med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 13 oktober 2010. Produkterna klassificeras enligt Taric-nummer 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 och 6815 99 90 20. Tillkännagivandet publicerades den 30 april 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 111.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

BILAGA 1

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 i denna förordning ska innehålla en försäkran som är undertecknad av en anställd vid företaget och som innehåller följande:

1. Den anställdes namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.

2. Följande försäkran: ’Jag intygar härmed att den (volym) [berörd produkt] som säljs på export till Europeiska unionen och som avses i denna faktura har tillverkats av [företagets namn och adress] [Taric-tilläggsnummer] i [berört land]. Jag försäkrar att uppgifterna på denna faktura är fullständiga och korrekta och att det fakturerade priset är slutligt och inte helt eller delvis kommer att kompenseras på något sätt.

Datum och namnteckning’”


BILAGA 2

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en anställd vid företaget och som innehåller följande:

1. Den anställdes namn och befattning vid det företag som har utfärdat fakturan.

2. Följande deklaration:

”Jag intygar härmed att den kvantitet natriumglukonat i torr form som tas upp i denna faktura, [kvantitet], och som sålts för att exporteras till Europeiska unionen har tillverkats i [berört land] av [företagets namn och adress] [Taric- tilläggsnummer]. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.

Datum och namnteckning”

TMD