Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 6.5.2010 9.20
Tiedote

78/2010, RAS/MSR

Muutos (yrityskohtainen) malesialaisten putkien liitososien tuonnissa sovellettavaan polkumyyntitulliin

Neuvoston asetuksella (EY) nro 363/2010 on lopetettu Pantech Steel Industries Sdn Bhd –yritystä koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ja ex 7307 99 90. Tuonnin 1.8.2009 aloitettu kirjaaminen lopetetaan. Kirjatusta tuonnista kannetaan 49,9 prosentin polkumyyntitulli. Yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää liitteen 1 mukaisen kauppalaskun esittämistä. Yrityksen Taric-lisäkoodi on A 961. Asetus julkaistiin 29.4.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 107. Se tuli voimaan 30.4.2010.

Muutos (yrityskohtainen) kiinalaisten polyesterifilamenttikankaiden tuonnissa sovellettavaan polkumyyntitulliin

Neuvoston asetuksella (EY) nro 364/2010 on muutettu polyesterifilamenttikankaiden tuonnissa sovellettavia polkumyyntitulleja. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90, ex 5407 69 10 ja ex 5407 69 90.

Seuraaville yrityksille on vahvistettu yksilöllinen polkumyyntitulli:

Yritys

Tulli %

Taric-
lisäkoodi

AlbaChiara Printing and Dyeing (Jiaxing) Co. Ltd

14,1

A617

Jiaxing E. Boselli Textile Trading Co. Ltd

14,1

A617

Asetus julkaistiin 29.4.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 107. Se tuli voimaan 30.4.2010.

Väliaikainen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan natriumglukonaatin tuonnissa

Komission asetuksella (EY) nro 377/2010 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan natriumglukonaatin tuonnissa.  Tuote luokitellaan CN-koodiin ex 2918 16 00.

Sovellettavat tullit, jotka tulivat voimaan 5.5.2010, ovat seuraavat:

Yritys

Tulli %

Taric-
lisäkoodi

Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd

5,6

A972

Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd

27,3

A973

Kaikki muut yritykset

53,4

A999

Tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää väliaikaista polkumyyntitullia vastaavan vakuuden asettamista. Yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää liitteen 2 mukaisen kauppalaskun esittämistä.

Asetus julkaistiin 4.5.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 111. Asetusta sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Uusia polkumyyntitoimenpiteitä

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan furfuraldehydin tuonnissa on aloitettu polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista jatkamista koskeva tarkastelu. Tuote luokitellaan CN-koodiin 2932 12 00. Ilmoitus julkaistiin 27.4.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 107.

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen magnesiittitiilien tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 13.10.2010. Tuote luokitellaan Taric-koodeihin 6815 91 00 10, 6815 99 10 20 ja 6815 99 90 20.  Ilmoitus julkaistiin 30.4.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 111.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 020 492 2419


LIITE 1

Tämän asetuksen 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavassa muodossa:

1) Kauppalaskun laatineen tahon työntekijän nimi ja tehtävänimike.

2) Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn [tarkasteltavana olevan tuotteen] (määrän) on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi). Vakuutan, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät ja että laskutettu hinta on lopullinen eikä sitä hyvitetä osittain tai kokonaan millään menettelyllä.

Päivämäärä ja allekirjoitus”.

LIITE 2

1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa pätevässä kauppalaskussa on oltava kauppalaskun laatineen tahon työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

1. Kauppalaskun laatineen tahon työntekijän nimi ja tehtävänimike.

2. Seuraava vakuutus:
”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetun, Euroopan unioniin vietäväksi myydyn kuivan natriumglukonaatin, (määrä), on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi), ja vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.

Päiväys ja allekirjoitus”.

THT