Hyppää sisältöön

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 25.3.2010 14.07 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 14.14
Pressmeddelande

54/2010, MKi/MSR

Ändring i antidumpningsåtgärder vid import av gjutjärnsprodukter med ursprung i Folkrepubliken Kina 

Antidumpningstullarna tillämpas inte vid import av produkter som tillverkats av nedan nämnda företag som lämnat ett åtagande, förutsatt att det för gjutjärnsprodukterna i samband med överlåtelsen till fri omsättning visas upp en faktura som innehåller de uppgifter som anges i bilagan nedan. Tullbefrielsen förutsätter också att de varor som visas upp för Tullen exakt motsvarar beskrivningen i fakturan. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 7325 10 50 00, 7325 10 92 00, 7325 10 99 10 och 7325 99 10 10.

Företag

Taric-tilläggsnummer

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd, South of Hu Cun Village, Hu Cun Town, Han Dan County, Hebei, 056105

A871

XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd, Guli Village, Xian County, Gouzhuang, Hebei, Cangzhou 062250

A869

Weifang Stable Casting Co., Ltd, Fangzi District, Weifang City, Shandong Province, 261202

A931

Kommissionens beslut nr 2010/177/EU publicerades den 24 mars 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 77. Beslutet trädde i kraft den 25 mars 2010.

Antidumpningsåtgärder som avslutats eller kommer att avslutas

- Antidumpningsförfarandet (antidumpningstull) vid import av vissa kompressorer med ursprung i Folkrepubliken Kina upphörde att gälla den 21 mars 2010. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 8414 40 10 10, 8414 80 22 19, 8414 80 22 99, 8414 80 28 11, 8414 80 28 91, 8414 80 51 19 och 8414 80 51 99. Tillkännagivandet publicerades den 23 mars 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 73.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull) vid import av gjutjärnsprodukter med ursprung i Folkrepubliken Kina att upphöra den 30 juli 2010. Samtidigt upphör åtagandena gällande kinesiska företag. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 7325 10 50 00, 7325 10 92 00, 7325 10 99 10 och 7325 99 10 10. Tillkännagivandet publicerades den 20 mars 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 72 .

Mera information: Minna Raitanen, tfn 020 492 2419

Bilaga

Följande uppgifter skall anges i den affärsfaktura som åtföljer företagets försäljning till gemenskapen av vissa gjutjärnsprodukter som omfattas av ett åtagande:

1. Rubriken ”AFFÄRSFAKTURA SOM ÅTFÖLJER VAROR SOM OMFATTAS AV ETT ÅTAGANDE”.

2. Namnet på ett företag som har utfärdat fakturan och nämns i Taric-tilläggsnumret.

3. Fakturanummer.

4. Datum för utfärdandet av fakturan.

5. Det TARIC-tilläggsnummer enligt vilket de fakturerade varorna skall tullklareras vid gemenskapens gräns.

6. En exakt beskrivning av varorna, med bl.a. följande uppgifter:
- det produktkodnummer (PCN) som använts i samband med undersökningen och åtagandet (t.ex. PCN 1, PCN 2 osv.).
- en beskrivning i klartext av den vara som avses med respektive produktkodnummer.
- företagets produktkodnummer (CPC) (i tillämpliga fall).
- KN-nummer.
- kvantitet (i ton).

7. Beskrivning av försäljningsvillkoren, med bl.a. följande uppgifter:
- priset per ton.
- betalningsvillkoren.
- leveransvillkoren.
- alla rabatter och avdrag.

8. Namnet på det företag som agerar som importör i gemenskapen och till vilket företaget direkt utfärdar den faktura som åtföljer de varor som omfattas av ett åtagande.

9. Namnet på den anställde vid företaget som har utfärdat fakturan samt följande undertecknade försäkran:

"Jag intygar härmed att försäljningen för direkt export till Europeiska gemenskapen av de varor som avses i denna faktura omfattas av och sker enligt villkoren i det åtagande som gjorts av [FÖRETAGETS NAMN] och som godtagits av Europeiska kommissionen genom beslut 2006/109/EG. Jag försäkrar att uppgifterna på denna faktura är fullständiga och korrekta."

TMD