Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 25.3.2010 14.07
Tiedote

54/2010, MKi/MSR

Muutos Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien valukappaleiden tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin

Polkumyyntitulleja ei sovelleta alla mainittujen sitoumuksen antaneiden yritysten valmistamien tuotteiden tuonnissa, edellyttäen että valukappaleista esitetään niitä vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa tämän yleiskirjeen liitteessä olevan mallin mukaiset tiedot sisältävä kauppalasku. Tullista vapauttamisen edellytyksenä on lisäksi se, että tullille tulliselvitystä varten esitettävät tavarat vastaavat tarkoin kauppalaskussa esitettyä kuvausta. Tuote luokitellaan Taric-koodeihin 7325 10 50 00, 7325 10 92 00, 7325 10 99 10 ja 7325 99 10 10.

Yritys

Taric-lisäkoodi

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd, South of Hu Cun Village,
Hu Cun Town, Han Dan County, Hebei, 056105

A871

XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd, Guli Village, Xian County, Gouzhuang, Hebei, Cangzhou 062250

A869

Weifang Stable Casting Co., Ltd, Fangzi District, Weifang City, Shandong Province, 261202

A931

Asiaa koskeva komission päätös nro 2010/177/EU julkaistiin 24.3.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 77. Päätös tuli voimaan 25.3.2010.

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

- Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen kompressorien tuontia koskenut polkumyynnin vastainen menettely (polkumyyntitulli) on päättynyt 21.3.2010. Tuote kuuluu Taric-koodeihin 8414 40 10 10, 8414 80 22 19, 8414 80 22 99, 8414 80 28 11, 8414 80 28 91, 8414 80 51 19 ja 8414 80 51 99. Ilmoitus julkaistiin 23.3.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 73.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien valukappaleiden tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli) päättyvät 30.7.2010. Samalla päättyvät kiinalaisia yrityksiä koskevat sitoumukset. Tuote luokitellaan Taric-koodeihin 7325 10 50 00, 7325 10 92 00, 7325 10 99 10 ja 7325 99 10 10. Ilmoitus julkaistiin 20.3.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 72.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 020 492 2419

LIITE

Kun yritys myy sitoumuksen mukaisesti valukappaleita yhteisöön, kauppalaskussa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1. Otsikko: ”SITOUMUKSEN MUKAISIA TAVAROITA KOSKEVA KAUPPALASKU”.

2. Kauppalaskun laatineen, Taric-lisäkoodissa mainitun yrityksen nimi.

3. Kauppalaskun numero.

4. Kauppalaskun päivämäärä.

5. Taric-lisäkoodi, johon luokiteltuina laskussa tarkoitetut tavarat on tullattava yhteisön rajalla.

6. Tavaroiden tarkka kuvaus, jossa mainitaan
— tuotteen valvontakoodi (PCN), jota käytetään tutkimuksessa ja sitoumuksessa (esimerkiksi PCN 1 ja PCN 2),
— selkokielinen kuvaus asianomaista valvontakoodia vastaavista tuotteista,
— yrityksen käyttämä tuotekoodi (CPC) (jos käytössä),
— CN-koodi,
— määrä (ilmoitetaan tonneina).

7. Myyntiehdot, joista ilmenee
— hinta tonnilta,
— sovellettavat maksuehdot,
— sovellettavat toimitusehdot,
— kaikki alennukset ja hyvitykset.

8. Sen yhteisössä tuojana toimivan yrityksen nimi, jolle viejäyritys on suoraan laatinut sitoumuksen mukaisten tavaroiden mukana seuraavan kauppalaskun.

9. Kauppalaskun laatineen yrityksen virkailijan nimi sekä seuraava allekirjoitettu ilmoitus:
”Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä kauppalaskussa tarkoitettujen tavaroiden myynti suoraan Euroopan yhteisöön vietäviksi tapahtuu [YRITYKSEN NIMI] tarjoaman ja Euroopan komission päätöksellä 2006/109/EY hyväksymän sitoumuksen soveltamisalan ja ehtojen mukaisesti ja että tässä kauppalaskussa ilmoitetut tiedot ovat täydellisiä ja paikkansapitäviä.”.

THT