Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

18.11.2011 14.10
Tiedote

188/2011, RAS/MSR

Lopullinen polkumyyntitulli Intiasta, Indonesiasta ja Malesiasta peräisin olevien rasva-alkoholien ja niiden seosten tuonnissa

Neuvoston asetuksella (EU) nro 1138/2011 käyttöön otettu polkumyyntitulli kannetaan intialaisten, indonesialaisten ja malesialaisten rasva-alkoholien tuonnissa. Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 ja ex 3823 70 00 (Taric-koodit 2905 16 85 10, 2905 19 00 60, 3823 70 00 11 ja 3823 70 00 91). Asetus julkaistiin 11.11.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 293.

Sovellettavat polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Maa

Yritys

Lopullinen polkumyyntitulli (euroa/nettotonni)

Taric-
lisäkoodi

Intia

VVF Ltd, Taloja, Maharashtra

46,98

 

B110

Kaikki muut yritykset

86,99

 

B999

Indonesia

P.T. Musim Mas, Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara

45,63

 

B112

Kaikki muut yritykset

80,34

 

B999

Malesia

KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd., Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan

35,19

 

B113

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd., Kuala Langat, Selangor

61,01

 

B114

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd. Prai, Penang

51,07

 

B117

Kaikki muut yritykset

61,01

 

B999

Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen, mistä syystä niistä tosiasiallisesti maksettua tai maksettavaa hintaa on suhteutettu tullausarvon määrittämiseksi komission asetuksen (ETY) nro 2454/93 145 artiklan mukaisesti, polkumyyntitullia, joka lasketaan edellä vahvistettujen määrien perusteella, alennetaan prosenttimäärällä, joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta.

Väliaikaisen polkumyyntitullin (ks. THT nro 75/010/2011) vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisina ja sen ylittävät määrät palautetaan. Asetus tuli voimaan 12.11.2011.

Polkumyyntitoimenpiteiden kiertämistä koskevan tutkimuksen vireillepano koskien Kiinasta peräisin olevien seulakankaiden tuonnissa annetun asetuksen (791/2011) mukaisia toimenpiteitä

Komission asetuksella (EU) nro 1135/2011 on aloitettu polkumyyntitullin kiertämistä koskeva tutkimus. Se koskee Malesiasta lähetettyjä seulakankaita, riippumatta siitä, onko tuotteiden ilmoitettu olevan peräisin Malesiasta. Tavara luokitellaan Taric-koodeihin 7019 51 00 11 ja 7019 59 00 11.

Edellä mainittu tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. On huomattava, että kirjatusta tuonnista voidaan kantaa polkumyyntitulli taannehtivasti, jos polkumyyntitullia ryhdytään kantamaan myös Malesiasta lähetetyistä seulakankaista. Asetus julkaistiin 10.11.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 292. Asetus tuli voimaan 11.11.2011.

Muutos kiinalaisten rauta- ja teräskiinnittimien tuonnissa sovellettaviin polkumyyntitoimenpiteisiin (yrityskohtainen tarkastelu)

Komission asetuksella (EU) nro 1164/2011 on aloitettu tarkastelu, joka koskee kiinalaisten rauta- ja teräskiinnittimien tuontia. Tarkastelun kohteena oleva tavara on lähetetty Malesiasta ja sen on valmistanut Andfast Malaysia Sdn. Bhd. -niminen yritys (Taric-lisäkoodi B265). Tavara luokitellaan CN-koodeihin ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ja ex 7318 22 00 (Taric-koodit 7318 12 90 11, 7318 12 90 91, 7318 14 91 11, 7318 14 91 91, 7318 14 99 11, 7318 14 99 91, 7318 15 59 11, 7318 15 59 61, 7318 15 59 81, 7318 15 69 11, 7318 15 69 61, 7318 15 69 81, 7318 15 81 11, 7318 15 81 61, 7318 15 81 81, 7318 15 89 11, 7318 15 89 61, 7318 15 89 81, 7318 15 90 21, 7318 15 90 71, 7318 15 90 91, 7318 21 00 31, 7318 21 00 95, 7318 22 00 31 ja 7318 22 00 95).

Polkumyyntitulli on kumottu Andfast Malaysia Sdn. Bhd. -yrityksen valmistamien kiinnittimien tuonnissa. Tuonti on kirjaamisvelvoitteen alaista yhdeksän kuukauden ajan. Asetus julkaistiin 16.11.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 297. Asetus tuli voimaan 17.11.2011.

Uusi polkumyyntitoimenpide

Venäjältä ja Turkista peräisin olevien rauta- ja teräsputkien liitososien tuonnissa on aloitettu polkumyynnin vastainen menettely (tutkimus). Tavara luokitellaan CN- koodeihin ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ja ex 7307 99 90. Ilmoitus julkaistiin 1.11.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 320.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT