Hyppää sisältöön

Antidumpningsåtgärder

Utgivningsdatum 19.8.2011 10.49 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.02
Pressmeddelande

136/2011, RAS/MSR

Preliminär antidumpningstull vid import av vinylacetat med ursprung i Amerikas förenta stater

Genom kommissionens förordning (EU) nr 821/2011 har en preliminär antidumpningstull införts på import av vinylacetat med ursprung i Amerikas förenta stater. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 2915 32 00.

De tillämpliga preliminära antidumpningstullarna är följande:

Företag

Tullsats

Taric-tilläggsnr

Celanese Ltd.

12,1 %

B233

LyondellBasell Acetyls, LLC

13 %

B234

The Dow Chemical Company

13,8 %

B235

Alla andra företag

13,8 %

B999

Överlåtelsen av varan till fri omsättning förutsätter att man ställer en säkerhet som motsvarar den preliminära antidumpningstullen. Förordningen publicerades den 17 augusti 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 209. Förordningen träder i kraft den 18 augusti 2011 och tillämpas i sex månader.

Fortsatta antidumpningsåtgärder vid import av bariumkarbonat med ursprung i Folkrepubliken Kina

Genom rådets förordning (EG) nr 831/2011 har antidumpningsåtgärderna förlängts vid import av kinesiskt bariumkarbonat. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2836 60 00 10. Antidumpningstullarna förblir oförändrade (se TMD nr 137/2005). Förordningen publicerades den 19 augusti 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 214. Förordningen träder i kraft den 20 augusti 2011.

Antidumpningsåtgärder som avslutats eller kommer att avslutas

- Den partiella interimsöversynen vid import av polyetentereftalatfilm med ursprung i Indien har avslutats. Produkten klassificeras enligt KN-nummer ex 3920 62 19 och ex 3920 62 90. Importen av PET-film som tillverkats av MTZ Polyfilms kommer inte att omfattas av en antidumpningstull. Företagets Taric-tilläggsnummer on A031. Förordningen publicerades den 18 augusti 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr L 211 Förordningen trädde i kraft den 19 augusti 2011.

- Om ingen översyn inleds, kommer antidumpningsåtgärderna (antidumpningstull och åtagande) vid import av ammoniumnitrat med ursprung i Ukraina att upphöra den 17 juni 2012. Produkten klassificeras enligt KN-nummer 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 00, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 och ex 3105 90 91. Kommissionens tillkännagivande publicerades den 13 augusti 2011 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 237.

Mera information: Minna Raitanen, tfn 040 332 2419

TMD