Hyppää sisältöön

Polkumyyntitoimenpiteitä

Julkaisuajankohta 19.8.2011 10.49
Tiedote

136/2011, RAS/MSR

Väliaikainen polkumyyntitulli Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan vinyyliasetaatin tuonnissa

Komission asetuksella (EU) nro 821/2011 on otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan vinyyliasetaatin tuonnissa. Tuote luokitellaan CN-koodiin 2915 32 00.

Sovellettavat väliaikaiset polkumyyntitullit ovat seuraavat:

Yritys

Tulli

Taric-
lisäkoodi

Celanese Ltd.

12,1 %

B233

LyondellBasell Acetyls, LLC

13 %

B234

The Dow Chemical Company

13,8 %

B235

Kaikki muut yritykset

13,8 %

B999

Tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttaminen edellyttää väliaikaista polkumyyntitullia vastaavan vakuuden asettamista. Asetus julkaistiin 17.8.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 209. Asetus tuli voimaan 18.8.2011 ja sitä sovelletaan kuuden kuukauden ajan.

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan bariumkarbonaatin tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet jatkuvat

Neuvoston asetuksella (EU) nro 831/2011 on jatkettu kiinalaisen bariumkarbonaatin tuonnissa sovellettavia polkumyyntitoimenpiteitä. Tavara luokitellaan Taric-koodiin 2836 60 00 10. Polkumyyntitullit säilyvät entisellään (ks. THT nro 137/2005). Asetus julkaistiin 19.8.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 214. Asetus tulee voimaan 20.8.2011.

Päättymässä olevia polkumyyntitoimenpiteitä

- Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuontia koskenut osittainen välivaiheen tarkastelu on päättynyt. Tuote luokitellaan CN-koodeihin ex 3920 62 19 ja ex 3920 62 90. MTZ Polyfilms -nimisen yrityksen valmistaman PET-kalvon tuonnille ei aseteta polkumyyntitullia. Yrityksen Taric-lisäkoodi on A031. Asetus julkaistiin 18.8.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 211. Asetus tuli voimaan 19.8.2011.

- Ellei uudelleentarkastelua aloiteta, Ukrainasta peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa sovellettavat polkumyyntitoimenpiteet (polkumyyntitulli ja sitoumus) päättyvät 17.6.2012. Tuote luokitellaan CN-koodeihin 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 00, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ja ex 3105 90 91. Komission ilmoitus julkaistiin 13.8.2011 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro C 237.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT